3 lipca 2014 r. Do: Minister Edukacji Narodowej

Dokumenty

3 lipca 2014 r.

Interpelacja

25 lipca 2014 r.

Odpowiedź

Interpelacja

Interpelacja nr 27232

do ministra edukacji narodowej

w sprawie języka esperanto

   Stworzony przez Ludwika Zamenhofa neutralny, międzynarodowy język esperanto jest skarbem narodowym polskiej myśli lingwistycznej. Lingwiści oceniają, że esperanto jest wielokrotnie łatwiejsze do nauki od wszystkich innych języków. Ucząc się esperanto przez dwie godziny lekcyjne tygodniowo można ten język opanować bardzo dobrze po roku nauki. Esperanto jest językiem zaplanowanym, podobnie jak wiele języków narodowych i zaliczanym do języków indoeuropejskich.

   Eksperymenty przeprowadzone w kilku krajach europejskich dowiodły, że esperanto ma także szczególne właściwości propedeutyczne, ułatwiające opanowanie innych języków. Przez rok uczono jedną klasę uczniów jednocześnie języka esperanto i angielskiego. W drugiej klasie zaś tylko języka angielskiego. Po roku porównano wyniki tego nauczania i okazało się, że uczniowie, którzy równolegle uczyli się języka esperanto i angielskiego opanowali oba te języki znacznie lepiej od uczniów, którzy uczyli się tylko języka angielskiego.

   Studentom węgierskim dano możliwość wyboru także języka esperanto wśród innych języków obcych. Dzisiaj język esperanto jest na trzecim miejscu wśród języków najczęściej wybieranych przez studentów węgierskich. Integrująca się Europa i świat potrzebują jednego wspólnego łatwego języka ułatwiającego porozumiewanie się narodów. Takim językiem może stać się najłatwiejszy i neutralny język esperanto.

   Na skutek zaniedbań polskiego systemu edukacji młodzież polska nie dysponuje dostateczną wiedzą o języku esperanto, o którym prof. Zenon Klemensiewicz powiedział, że jest dorobkiem kultury polskiej, z którego winna czuć się dumna jako naszego największego skarbu narodowego, któremu między innymi w świecie wystawiono ponad 1500 pomników.

   W związku z powyższym zwracam się do Pani z prośbą o udzielenie wyjaśnień i odpowiedzi na poniższe pytania:

   1. Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje dopisać język esperanto do katalogu języków obcych dopuszczonych dla młodzieży przystępującej do egzaminów gimnazjalnych i maturalnych?

   2. Czy, a jeśli tak, to kiedy, zostaną stworzone warunki w polskich szkołach, aby młodzież miała szansę i warunki wyboru uczenia się języka esperanto i zdawania z niego egzaminów gimnazjalnych i maturalnych?

   3. Czy istnieje możliwość, by za przykładem eksperymentów przeprowadzonych w innych krajach także w Polsce w kilku wybranych szkołach przeprowadzić eksperymentalną naukę w dwóch klasach uczniów, gdzie w jednej jednocześnie w tym samym wymiarze godzinowym prowadzone będą lekcje języka angielskiego i esperanto, w drugiej zaś tylko języka angielskiego i po roku nauki porównanie wyników tego nauczania w obu klasach?

   4. Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej zamierza udostępnić we wszystkich polskich szkołach powszechną informację o języku esperanto, aby polska młodzież miała wiedzę o jednym z naszych największych skarbów narodowych i czuła się z niego dumna?

   Z poważaniem

   Poseł Robert Biedroń

   Warszawa, dnia 3 lipca 2014 r.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej