Dodaj do kolekcji

  Orzeczenie WSA w Łodzi

  II SAB/Łd 46/07

  11 stycznia 2008 r. Skarżony organ: Wojewoda Zasądzono zwrot wpisu sądowego

  Orzeczenie WSA w Łodzi

  II SA/Łd 742/07

  24 października 2007 r. Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze Oddalono skargę

  Orzeczenie WSA w Łodzi

  II SA/Łd 474/07

  24 października 2007 r. Skarżony organ: Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Odrzucono skargę

  Orzeczenie WSA w Łodzi

  II SA/Łd 651/07

  10 października 2007 r. Skarżony organ: Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Odmówiono zawieszenia postępowania

  Orzeczenie WSA w Łodzi

  II SA/Łd 583/07

  5 października 2007 r. Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze Oddalono skargę

  Orzeczenie WSA w Łodzi

  II SA/Łd 477/07

  5 października 2007 r. Skarżony organ: Wojewoda Uchylono decyzję I i II instancji

  Orzeczenie WSA w Łodzi

  II SA/Łd 665/07

  5 października 2007 r. Skarżony organ: Rada Gminy Stwierdzono nieważność zaskarżonego aktu

  Orzeczenie WSA w Łodzi

  II SA/Łd 627/07

  5 października 2007 r. Skarżony organ: Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Uchylono zaskarżone postanowienie

  Orzeczenie WSA w Łodzi

  II SA/Łd 284/07

  19 września 2007 r. Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze Oddalono skargę

  Orzeczenie WSA w Łodzi

  II SA/Łd 702/07

  6 września 2007 r. Skarżony organ: Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Odrzucono skargę

  Orzeczenie WSA w Łodzi

  II SA/Łd 1102/04

  6 września 2007 r. Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze Odrzucono skargę

  Orzeczenie WSA w Łodzi

  II SA/Łd 649/07

  6 września 2007 r. Skarżony organ: Wojewoda Odrzucono skargę

  Orzeczenie WSA w Łodzi

  II SAB/Łd 24/07

  31 sierpnia 2007 r. Skarżony organ: Inspektor Nadzoru Budowlanego Zobowiązano do wydania aktu

  Orzeczenie WSA w Łodzi

  II SA/Łd 1005/06

  2 lutego 2007 r. Skarżony organ: Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Odrzucono skargę

  Orzeczenie WSA w Łodzi

  II SA/Łd 685/06

  29 listopada 2006 r. Skarżony organ: Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Oddalono skargę

  Orzeczenie WSA w Łodzi

  II SA/Łd 985/06

  22 listopada 2006 r. Skarżony organ: Wojewoda Uchylono decyzję I i II instancji

  Orzeczenie WSA w Łodzi

  II SA/Łd 664/06

  22 listopada 2006 r. Skarżony organ: Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Uchylono zaskarżoną decyzję

  Orzeczenie WSA w Łodzi

  II SA/Łd 798/06

  17 listopada 2006 r. Skarżony organ: Wojewoda Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA

  Orzeczenie WSA w Łodzi

  II SA/Łd 607/06

  17 listopada 2006 r. Skarżony organ: Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Oddalono skargę

  Orzeczenie WSA w Łodzi

  II SA/Łd 256/06

  17 października 2006 r. Skarżony organ: Wojewoda Oddalono skargę, Oddalono skargę, Oddalono skargę, Oddalono skargę

  Orzeczenie WSA w Łodzi

  II SA/Łd 235/06

  17 października 2006 r. Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze Oddalono skargę

  Orzeczenie WSA w Łodzi

  II SAB/Łd 43/06

  11 października 2006 r. Skarżony organ: Prezydent Miasta Odrzucono skargę

  Orzeczenie WSA w Łodzi

  II SA/Łd 352/06

  11 października 2006 r. Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy PPSA

  Orzeczenie WSA w Łodzi

  II SAB/Łd 44/06

  11 października 2006 r. Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA

  Orzeczenie WSA w Łodzi

  II SA/Łd 571/06

  11 października 2006 r. Skarżony organ: Rada Gminy Odrzucono skargę

  Orzeczenie WSA w Łodzi

  II SA/Łd 316/06

  11 października 2006 r. Skarżony organ: Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Oddalono skargę

  Orzeczenie WSA w Łodzi

  II SA/Łd 424/06

  11 października 2006 r. Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy PPSA

  Orzeczenie WSA w Łodzi

  II SA/Łd 726/06

  11 października 2006 r. Skarżony organ: Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Odrzucono skargę

  Orzeczenie WSA w Łodzi

  II SA/Łd 474/06

  11 października 2006 r. Skarżony organ: Wojewoda Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA

  Orzeczenie WSA w Łodzi

  II SA/Łd 701/06

  13 września 2006 r. Skarżony organ: Wojewoda Odrzucono skargę

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej