Dodaj do kolekcji

  Orzeczenie WSA w Krakowie

  II SA/Kr 1400/16

  1 marca 2017 r. Skarżony organ: Inne odrzucono skargę

  Orzeczenie WSA w Krakowie

  II SA/Kr 71/17

  24 lutego 2017 r. Skarżony organ: Inspektor Nadzoru Budowlanego odrzucono skargę

  Orzeczenie WSA w Krakowie

  II SA/Kr 123/16

  24 lutego 2017 r. Skarżony organ: Wojewoda Odmówiono podjęcia zawieszonego postępowania

  Orzeczenie WSA w Krakowie

  II SA/Kr 324/14

  24 lutego 2017 r. Skarżony organ: Inspektor Nadzoru Budowlanego zmieniono postanowienie referendarza i przyznano koszty nieopłaconej pomocy prawnej

  Orzeczenie WSA w Krakowie

  II SAB/Kr 30/17

  24 lutego 2017 r. Skarżony organ: Wojewoda odrzucono skargę

  Orzeczenie WSA w Krakowie

  II SA/Kr 1538/16

  24 lutego 2017 r. Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze odrzucono skargę

  Orzeczenie WSA w Krakowie

  II SA/Kr 990/16

  9 lutego 2017 r. Skarżony organ: Inspektor Nadzoru Budowlanego oddalono skargę

  Orzeczenie WSA w Krakowie

  II SAB/Kr 207/16

  30 stycznia 2017 r. Skarżony organ: Prezydent Miasta umorzono postępowanie w zakresie żądania udostępnienia informacji publicznej, stwierdzono że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa

  Orzeczenie WSA w Krakowie

  II SAB/Kr 185/16

  30 stycznia 2017 r. Skarżony organ: Inspektor Nadzoru Budowlanego zobowiązano do wydania aktu lub podjęcia czynności, stwierdzono że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, wymierzono grzywnę

  Orzeczenie WSA w Krakowie

  II SA/Kr 1358/16

  30 stycznia 2017 r. Skarżony organ: Wojewoda Uchylono postanowienie I i II instancji

  Orzeczenie WSA w Krakowie

  II SA/Kr 991/16

  24 listopada 2016 r. Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze Uchylono decyzję I i II instancji

  Orzeczenie WSA w Krakowie

  II SA/Kr 969/16

  10 listopada 2016 r. Skarżony organ: Wojewoda Uchylono zaskarżoną decyzję

  Orzeczenie WSA w Krakowie

  II SAB/Kr 132/16

  28 października 2016 r. Skarżony organ: Inne oddalono skargę

  Orzeczenie WSA w Krakowie

  II SA/Kr 973/16

  28 października 2016 r. Skarżony organ: Wojewoda oddalono skargę

  Orzeczenie WSA w Krakowie

  II SA/Kr 1131/16

  28 października 2016 r. Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze Uchylono zaskarżone postanowienie

  Orzeczenie WSA w Krakowie

  II SA/Kr 962/16

  28 października 2016 r. Skarżony organ: Inspektor Nadzoru Budowlanego oddalono skargę

  Orzeczenie WSA w Krakowie

  II SA/Kr 1075/16

  28 października 2016 r. Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze Uchylono zaskarżone postanowienie

  Orzeczenie WSA w Krakowie

  II SA/Kr 613/16

  3 października 2016 r. Skarżony organ: Rada Miasta oddalono skargę

  Orzeczenie WSA w Krakowie

  II SA/Kr 658/16

  3 października 2016 r. Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze oddalono skargę

  Orzeczenie WSA w Krakowie

  II SA/Kr 702/16

  27 września 2016 r. Skarżony organ: Wojewoda oddalono skargę, odrzucono skargę

  Orzeczenie WSA w Krakowie

  II SA/Kr 474/16

  21 września 2016 r. Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze odmówiono przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia

  Orzeczenie WSA w Krakowie

  II SA/Kr 764/16

  19 września 2016 r. Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchylono zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie tego samego organu

  Orzeczenie WSA w Krakowie

  II SA/Kr 774/16

  19 września 2016 r. Skarżony organ: Inspektor Nadzoru Budowlanego oddalono skargę

  Orzeczenie WSA w Krakowie

  II SA/Kr 129/16

  19 września 2016 r. Skarżony organ: Burmistrz Miasta oddalono skargę

  Orzeczenie WSA w Krakowie

  II SA/Kr 795/16

  19 września 2016 r. Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze oddalono skargę

  Orzeczenie WSA w Krakowie

  II SA/Kr 745/16

  19 września 2016 r. Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze Uchylono decyzję I i II instancji

  Orzeczenie WSA w Krakowie

  II SA/Kr 815/16

  19 września 2016 r. Skarżony organ: Inspektor Nadzoru Budowlanego oddalono skargę

  Orzeczenie WSA w Krakowie

  II SAB/Kr 142/16

  19 września 2016 r. Skarżony organ: Starosta stwierdzono bezczynność organu, stwierdzono że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, zobowiązano do załatwienia wniosku

  Orzeczenie WSA w Krakowie

  II SA/Kr 695/16

  19 września 2016 r. Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze Uchylono decyzję I i II instancji

  Orzeczenie WSA w Krakowie

  II SA/Kr 650/16

  19 września 2016 r. Skarżony organ: Wojewoda oddalono skargę

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej