Dodaj do kolekcji

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  VI SA/Wa 2500/15

  11 lutego 2016 r. Skarżony organ: Urząd Patentowy RP Przyznano prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia pełnomocnika

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  VI SA/Wa 4433/14

  27 kwietnia 2015 r. Skarżony organ: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Odmówiono przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  VI SA/Wa 2713/13

  27 kwietnia 2015 r. Skarżony organ: Inspektor Transportu Drogowego Odmówiono przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od uiszczenia wpisu sądowego

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  VI SA/Wa 3301/13

  27 kwietnia 2015 r. Skarżony organ: Inspektor Transportu Drogowego Odmówiono przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od uiszczenia opłaty kancelaryjnej

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  VI SA/Wa 3444/14

  27 kwietnia 2015 r. Skarżony organ: Inspektor Transportu Drogowego Odmówiono przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od uiszczenia wpisu sądowego

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  VI SA/Wa 208/15

  27 kwietnia 2015 r. Skarżony organ: Minister Sprawiedliwości Przyznano prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  VI SA/Wa 2711/13

  27 kwietnia 2015 r. Skarżony organ: Inspektor Transportu Drogowego Odmówiono przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od uiszczenia opłaty kancelaryjnej

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  VI SA/Wa 4107/14

  27 kwietnia 2015 r. Skarżony organ: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Odmówiono przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  VI SA/Wa 3761/14

  27 kwietnia 2015 r. Skarżony organ: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Odmówiono przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  VI SA/Wa 4161/14

  27 kwietnia 2015 r. Skarżony organ: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Odmówiono przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  VI SA/Wa 3790/14

  27 kwietnia 2015 r. Skarżony organ: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Odmówiono przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  VI SA/Wa 3959/14

  27 kwietnia 2015 r. Skarżony organ: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Odmówiono przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  VI SA/Wa 4152/14

  27 kwietnia 2015 r. Skarżony organ: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Odmówiono przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  VI SA/Wa 3496/14

  30 marca 2015 r. Skarżony organ: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Przyznano prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  VI SA/Wa 2499/14

  3 marca 2015 r. Skarżony organ: Rada Notarialna Przyznano prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  VI SA/Wa 3775/14

  2 marca 2015 r. Skarżony organ: Inne Odmówiono przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia pełnomocnika

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  VI SA/Wa 1996/10

  15 czerwca 2011 r. Skarżony organ: Urząd Patentowy RP

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  VI SA/Wa 2266/10

  27 maja 2011 r. Skarżony organ: Inspektor Transportu Drogowego Odmówiono zwolnienia od kosztów sądowych

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  VI SA/Wa 552/11

  27 maja 2011 r. Skarżony organ: Inspektor Transportu Drogowego

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  VI SA/Wa 2315/10

  8 lutego 2011 r. Skarżony organ: Inspektor Transportu Drogowego Odmówiono zwolnienia od kosztów sądowych

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  VI SA/Wa 613/10

  28 stycznia 2011 r. Skarżony organ: Minister Finansów Ustanowiono radcę prawnego

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  VI SA/Wa 1710/09

  8 października 2010 r. Skarżony organ: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Odmówiono zwolnienia od kosztów sądowych

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  VI SA/Wa 657/09

  8 czerwca 2010 r. Skarżony organ: Inspektor Transportu Drogowego Zwolniono od kosztów sądowych

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  VI SA/Wa 2552/08

  4 lutego 2010 r. Skarżony organ: Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Przyznaje ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz ...kwotę ...stanowiącą 22% podatku VAT tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  VI SA/Wa 1048/09

  27 października 2009 r. Skarżony organ: Komendant Policji Zwolniono od kosztów sądowych

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  VI SA/Wa 428/09

  9 października 2009 r. Skarżony organ: Komendant Policji Zwolniono od kosztów sądowych

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  VI SA/Wa 2401/08

  9 października 2009 r. Skarżony organ: Komendant Policji Odmówiono przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  VI SA/Wa 597/09

  30 września 2009 r. Skarżony organ: Inspektor Transportu Drogowego Zwolniono od kosztów sądowych, Zwolniono od kosztów sądowych

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  VI SA/Wa 296/08

  30 czerwca 2009 r. Skarżony organ: Komendant Policji Odmówiono przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  VI SA/Wa 35/09

  20 maja 2009 r. Skarżony organ: Urząd Patentowy RP Zwolniono od kosztów sądowych

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej