Orzeczenie WSA w Warszawie

  VI SA/Wa 1064/17

  6 grudnia 2017 r. Skarżony organ: Minister Sprawiedliwości Uchylono zaskarżoną decyzję

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  VI SA/Wa 1028/17

  6 grudnia 2017 r. Skarżony organ: Urząd Patentowy RP Uchylono zaskarżoną decyzję

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  VI SA/Wa 1049/17

  6 grudnia 2017 r. Skarżony organ: Inspektor Transportu Drogowego Oddalono skargę

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  V SA/Wa 616/16

  12 kwietnia 2017 r. Skarżony organ: Dyrektor Izby Celnej Odmówiono przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia pełnomocnika

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  V SA/Wa 2218/16

  12 października 2016 r. Skarżony organ: Inspektor Transportu Drogowego Przyznano prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia pełnomocnika

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  V SA/Wa 1721/16

  14 września 2016 r. Skarżony organ: Dyrektor Izby Celnej Odmówiono przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  V SA/Wa 923/16

  14 września 2016 r. Skarżony organ: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Przyznano prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  V SA/Wa 1406/16

  31 sierpnia 2016 r. Skarżony organ: Dyrektor Izby Celnej Odmówiono przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  V SA/Wa 4743/15

  31 sierpnia 2016 r. Skarżony organ: Dyrektor Izby Celnej Odmówiono przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  VI SA/Wa 3450/14

  29 lutego 2016 r. Skarżony organ: Rada Radców Prawnych Umorzono postępowanie w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  VI SA/Wa 4148/14

  29 lutego 2016 r. Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze Przyznaje ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz ...kwotę ...stanowiącą 23% podatku VAT tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  VI SA/Wa 1512/15

  18 lutego 2016 r. Skarżony organ: Inspektor Transportu Drogowego Sprostowano niedokładności, błędy pisarskie, rachunkowe lub inne oczywiste omyłki

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  VI SA/Wa 1631/14

  17 grudnia 2015 r. Skarżony organ: Minister Administracji i Cyfryzacji Odmówiono przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia pełnomocnika

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  VI SA/Wa 1607/15

  4 grudnia 2015 r. Skarżony organ: Inspektor Transportu Drogowego Odmówiono przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  VI SA/Wa 1704/15

  26 listopada 2015 r. Skarżony organ: Komendant Policji Przyznano prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  VI SA/Wa 2272/15

  26 listopada 2015 r. Skarżony organ: Minister Sprawiedliwości Umorzono postępowanie w przedmiocie wniosku o przyznanie prawa pomocy

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  VI SA/Wa 664/15

  26 listopada 2015 r. Skarżony organ: Inspektor Transportu Drogowego Umorzono postępowanie w przedmiocie wniosku o przyznanie prawa pomocy

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  VI SA/Wa 4195/14

  26 listopada 2015 r. Skarżony organ: Inspektor Sanitarny Odmówiono przyznania prawa pomocy w zakresie ustanowienia pełnomocnika

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  VI SA/Wa 1705/15

  26 listopada 2015 r. Skarżony organ: Komendant Policji Przyznano prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  VI SA/Wa 829/15

  20 listopada 2015 r. Skarżony organ: Minister Administracji i Cyfryzacji Odmówiono przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  VI SA/Wa 1457/15

  20 listopada 2015 r. Skarżony organ: Minister Administracji i Cyfryzacji Odmówiono przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  VI SA/Wa 1513/15

  5 listopada 2015 r. Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze Odmówiono przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia pełnomocnika

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  VI SA/Wa 1342/15

  30 października 2015 r. Skarżony organ: Inne Odmówiono przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia pełnomocnika

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  VI SA/Wa 588/15

  30 października 2015 r. Skarżony organ: Inne Odmówiono przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia pełnomocnika

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  VI SA/Wa 1581/15

  22 października 2015 r. Skarżony organ: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Przyznano ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz ...kwotę ...stanowiącą 23% podatku VAT tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  VI SA/Wa 966/15

  15 października 2015 r. Skarżony organ: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Odmówiono przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  VI SA/Wa 1128/15

  15 października 2015 r. Skarżony organ: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Odmówiono przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  VI SA/Wa 1090/15

  15 października 2015 r. Skarżony organ: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Odmówiono przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  VI SA/Wa 968/15

  15 października 2015 r. Skarżony organ: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Odmówiono przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  VI SA/Wa 1091/15

  15 października 2015 r. Skarżony organ: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Odmówiono przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej