Dodaj do kolekcji

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 3039/14

  12 lipca 2016 r. Skarżony organ: Wojewoda Oddalono skargę kasacyjną

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 2403/14

  12 lipca 2016 r. Skarżony organ: Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego I Kartograficznego Oddalono skargę kasacyjną

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 2426/14

  12 lipca 2016 r. Skarżony organ: Starosta Uchylono zaskarżony wyrok i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  II OSK 2568/14

  21 czerwca 2016 r. Skarżony organ: Lekarz Weterynarii Oddalono skargę kasacyjną

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 1789/14

  9 marca 2016 r. Skarżony organ: Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Oddalono skargę kasacyjną

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 2879/14

  9 marca 2016 r. Skarżony organ: Inne Oddalono skargę kasacyjną

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 2779/14

  9 marca 2016 r. Skarżony organ: Inne Oddalono skargę kasacyjną

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 1814/14

  9 marca 2016 r. Skarżony organ: Wojewoda Oddalono skargę kasacyjną

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OW 266/15

  9 marca 2016 r. Skarżony organ: Wójt Gminy~Samorządowe Kolegium Odwoławcze Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy p.p.s.a.

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 2229/14

  23 lutego 2016 r. Skarżony organ: Burmistrz Miasta Oddalono skargę kasacyjną

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 437/15

  23 lutego 2016 r. Skarżony organ: Inne Uchylono zaskarżony wyrok i oddalono skargę

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 752/15

  23 lutego 2016 r. Skarżony organ: Inne Oddalono skargę kasacyjną

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 1496/15

  23 lutego 2016 r. Skarżony organ: Inne Uchylono zaskarżony wyrok i oddalono skargę

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 1214/14

  23 lutego 2016 r. Skarżony organ: Komendant Policji Oddalono skargę kasacyjną

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 679/15

  23 lutego 2016 r. Skarżony organ: Inne Uchylono zaskarżony wyrok i oddalono skargę

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 1643/14

  23 lutego 2016 r. Skarżony organ: Komendant Policji Oddalono skargę kasacyjną

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 646/14

  1 grudnia 2015 r. Skarżony organ: Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Uchylono zaskarżony wyrok i zaskarżone postanowienie

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 594/14

  1 grudnia 2015 r. Skarżony organ: Minister Skarbu Państwa Uchylono zaskarżony wyrok oraz decyzję I i II instancji

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 595/14

  1 grudnia 2015 r. Skarżony organ: Minister Skarbu Państwa Oddalono skargę kasacyjną

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 626/14

  1 grudnia 2015 r. Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze Oddalono skargę kasacyjną

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 1503/14

  1 grudnia 2015 r. Skarżony organ: Minister Skarbu Państwa Oddalono skargę kasacyjną

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 590/14

  1 grudnia 2015 r. Skarżony organ: Wojewoda Oddalono skargę kasacyjną

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 596/14

  1 grudnia 2015 r. Skarżony organ: Wojewoda Umorzono postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 3144/14

  1 grudnia 2015 r. Skarżony organ: Minister Skarbu Państwa Oddalono skargę kasacyjną

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 593/14

  1 grudnia 2015 r. Skarżony organ: Minister Administracji i Cyfryzacji Oddalono skargę kasacyjną

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 607/14

  1 grudnia 2015 r. Skarżony organ: Wojewoda Oddalono skargę kasacyjną

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OW 190/15

  1 grudnia 2015 r. Skarżony organ: Prezydent Miasta Wskazano organ właściwy do rozpoznania sprawy

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OW 180/15

  1 grudnia 2015 r. Skarżony organ: Wójt Gminy Wskazano organ właściwy do rozpoznania sprawy

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  II OSK 756/14

  26 listopada 2015 r. Skarżony organ: Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Oddalono skargę kasacyjną

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  II OSK 760/14

  26 listopada 2015 r. Skarżony organ: Wojewoda Oddalono skargę kasacyjną

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej