Dodaj do kolekcji

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 823/15

  9 lutego 2017 r. Skarżony organ: Minister Infrastruktury Oddalono skargę kasacyjną

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 2414/16

  9 lutego 2017 r. Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze Uchylono zaskarżony wyrok i oddalono skargę

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 1957/16

  9 lutego 2017 r. Skarżony organ: Wojewoda Oddalono skargę kasacyjną

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 720/15

  9 lutego 2017 r. Skarżony organ: Wojewoda Uchylono zaskarżony wyrok i odrzucono skargę

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 164/15

  12 stycznia 2017 r. Skarżony organ: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Uchylono zaskarżony wyrok i oddalono skargi

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 53/15

  12 stycznia 2017 r. Skarżony organ: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Oddalono skargi kasacyjne

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 1632/15

  12 stycznia 2017 r. Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze Oddalono skargę kasacyjną

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 527/15

  20 października 2016 r. Skarżony organ: Wojewoda Oddalono skargę kasacyjną

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OW 146/16

  20 października 2016 r. Skarżony organ: Burmistrz Miasta i Gminy Wskazano organ właściwy do rozpoznania sprawy

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 2936/14

  20 października 2016 r. Skarżony organ: Wojewoda Oddalono skargę kasacyjną

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 3036/14

  20 października 2016 r. Skarżony organ: Wojewoda Oddalono skargę kasacyjną

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 2522/15

  20 października 2016 r. Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze Oddalono skargę kasacyjną

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OPS 1/16

  3 października 2016 r. Podjęto uchwałę

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 2616/14

  2 sierpnia 2016 r. Skarżony organ: Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Oddalono skargę kasacyjną

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OZ 804/16

  2 sierpnia 2016 r. Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze Uchylono zaskarżone postanowienie i wstrzymano wykonanie

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 2701/14

  2 sierpnia 2016 r. Skarżony organ: Minister Infrastruktury Oddalono skargę kasacyjną

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OZ 803/16

  2 sierpnia 2016 r. Skarżony organ: Inne Uchylono zaskarżone postanowienie

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OZ 806/16

  2 sierpnia 2016 r. Skarżony organ: Komendant Policji Oddalono zażalenie

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 488/15

  2 sierpnia 2016 r. Skarżony organ: Komendant Policji Oddalono skargę kasacyjną

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OZ 805/16

  2 sierpnia 2016 r. Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze Oddalono zażalenie

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 467/15

  2 sierpnia 2016 r. Skarżony organ: Inspektor Pracy Uchylono zaskarżony wyrok i oddalono skargę

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 443/15

  2 sierpnia 2016 r. Skarżony organ: Komendant Policji Uchylono zaskarżony wyrok, orzeczenie II instancji oraz orzeczenie I instancji w części

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 2232/14

  2 sierpnia 2016 r. Skarżony organ: Wojewoda Oddalono skargę kasacyjną

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 500/15

  2 sierpnia 2016 r. Skarżony organ: Komendant Policji Oddalono skargę kasacyjną

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 39/15

  7 lipca 2016 r. Skarżony organ: Burmistrz Miasta i Gminy Uchylono zaskarżony wyrok i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 72/15

  7 lipca 2016 r. Skarżony organ: Burmistrz Miasta i Gminy Oddalono skargę kasacyjną

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 714/16

  5 lipca 2016 r. Skarżony organ: Prezydent Miasta Oddalono skargę kasacyjną

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 2455/14

  17 czerwca 2016 r. Skarżony organ: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zawieszono postępowanie

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OZ 627/16

  17 czerwca 2016 r. Skarżony organ: Minister Spraw Wewnętrznych Oddalono zażalenie

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 2082/14

  17 czerwca 2016 r. Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze Oddalono skargę kasacyjną

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej