Dodaj do kolekcji

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  II SA/Wa 1327/17

  11 grudnia 2017 r. Skarżony organ: Minister Obrony Narodowej Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  II SAB/Wa 355/17

  11 grudnia 2017 r. Skarżony organ: Komendant Policji Oddalono skargę

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  II SA/Wa 1151/17

  11 grudnia 2017 r. Skarżony organ: Komendant Policji Oddalono skargę

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  II SA/Wa 1460/17

  11 grudnia 2017 r. Skarżony organ: Wojewoda Oddalono skargę

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  II SA/Wa 1211/17

  11 grudnia 2017 r. Skarżony organ: Komendant Policji Oddalono skargę

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  II SAB/Wa 291/17

  11 grudnia 2017 r. Skarżony organ: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Oddalono skargę

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  II SA/Wa 618/16

  3 marca 2017 r. Skarżony organ: Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Odrzucono skargę kasacyjną

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  II SA/Wa 1625/16

  10 lutego 2017 r. Skarżony organ: Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS Oddalono skargę

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  II SA/Wa 1962/16

  10 lutego 2017 r. Skarżony organ: Wojewoda Uchylono decyzję I i II instancji

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  II SA/Wa 585/16

  2 lutego 2017 r. Skarżony organ: Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Oddalono skargę

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  II SA/Wa 940/16

  2 lutego 2017 r. Skarżony organ: Inspektor Nadzoru Budowlanego Uchylono zaskarżony akt

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  II SA/Wa 938/16

  18 stycznia 2017 r. Skarżony organ: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Oddalono skargę

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  II SA/Wa 968/16

  18 stycznia 2017 r. Skarżony organ: Inne Oddalono skargę

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  II SA/Wa 2144/15

  24 listopada 2016 r. Skarżony organ: Komendant Policji Odmówiono uzupełnienia wyroku

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  II SAB/Wa 450/16

  21 listopada 2016 r. Skarżony organ: Wójt Gminy Stwierdzono bezczynność postępowania i że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  II SAB/Wa 438/16

  21 listopada 2016 r. Skarżony organ: Minister Zdrowia Oddalono skargę

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  II SAB/Wa 431/16

  21 listopada 2016 r. Skarżony organ: Inne Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  II SA/Wa 746/16

  21 listopada 2016 r. Skarżony organ: Centralna Wojskowa Komisja Lekarska Stwierdzono nieważność zaskarżonej decyzji

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  II SA/Wa 1178/16

  21 listopada 2016 r. Skarżony organ: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Oddalono skargę

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  II SA/Wa 490/16

  21 listopada 2016 r. Skarżony organ: Komendant Policji Oddalono skargę

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  II SA/Wa 790/16

  21 listopada 2016 r. Skarżony organ: Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS Oddalono skargę

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  II SA/Wa 772/16

  21 listopada 2016 r. Skarżony organ: Minister Pracy i Polityki Społecznej Oddalono skargę

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  II SA/Wa 902/16

  11 października 2016 r. Skarżony organ: Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS Oddalono skargę

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  II SAB/Wa 344/16

  11 października 2016 r. Skarżony organ: Inne Oddalono skargę

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  II SA/Wa 572/16

  6 października 2016 r. Skarżony organ: Komendant Straży Granicznej Oddalono skargę

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  II SA/Wa 518/16

  27 września 2016 r. Skarżony organ: Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów Uzupełniono postanowienie w przedmiocie zasądzenia zwrotu kosztów

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  II SA/Wa 448/16

  7 września 2016 r. Skarżony organ: Komendant Policji Odrzucono wniosek

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  II SAB/Wa 124/16

  26 lipca 2016 r. Skarżony organ: Starosta Odrzucono skargę

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  II SA/Wa 1305/15

  14 lipca 2016 r. Skarżony organ: Inne Przyznaje ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz ...kwotę ...stanowiącą 23% podatku VAT tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

  Orzeczenie WSA w Warszawie

  II SA/Wa 448/16

  14 lipca 2016 r. Skarżony organ: Komendant Policji Odrzucono zażalenie

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej