Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  II OSK 680/15

  25 stycznia 2017 r. Skarżony organ: Inspektor Nadzoru Budowlanego Uchylono zaskarżony wyrok i oddalono skargę

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  II OSK 1116/15

  25 stycznia 2017 r. Skarżony organ: Inspektor Nadzoru Budowlanego Uchylono zaskarżony wyrok i oddalono skargę

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  II OSK 1119/15

  25 stycznia 2017 r. Skarżony organ: Wojewoda Uchylono zaskarżony wyrok i oddalono skargę

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  II OSK 1118/15

  25 stycznia 2017 r. Skarżony organ: Inspektor Nadzoru Budowlanego Oddalono skargę kasacyjną

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  II OSK 375/15

  24 listopada 2016 r. Skarżony organ: Sejmik Województwa Uchylono zaskarżony wyrok i stwierdzono nieważność zaskarżonego aktu

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  II OSK 415/15

  24 listopada 2016 r. Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze Oddalono skargę kasacyjną

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  II OSK 824/15

  24 listopada 2016 r. Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze Oddalono skargę kasacyjną

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  II OSK 823/15

  24 listopada 2016 r. Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze Oddalono skargę kasacyjną

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  II OSK 424/15

  24 listopada 2016 r. Skarżony organ: Inspektor Nadzoru Budowlanego Oddalono skargę kasacyjną

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  II OSK 1001/16

  4 listopada 2016 r. Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze Uchylono zaskarżony wyrok i oddalono skargę

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  II OSK 2064/16

  4 października 2016 r. Skarżony organ: Wojewoda Uchylono zaskarżony wyrok i zaskarżone rozstrzygnięcie

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  II OSK 3217/14

  4 października 2016 r. Skarżony organ: Inne Uchylono zaskarżony wyrok i zaskarżoną czynność

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  II OSK 3232/14

  4 października 2016 r. Skarżony organ: Wojewoda Oddalono skargę kasacyjną

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  II OSK 3244/14

  4 października 2016 r. Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze Oddalono skargę kasacyjną

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  II OSK 2825/14

  16 września 2016 r. Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze Oddalono skargę kasacyjną

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  II OSK 3097/14

  16 września 2016 r. Skarżony organ: Inspektor Nadzoru Budowlanego Oddalono skargę kasacyjną

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  II OSK 3100/14

  16 września 2016 r. Skarżony organ: Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Uchylono zaskarżony wyrok oraz decyzję organu administracji

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  II OSK 3104/14

  16 września 2016 r. Skarżony organ: Inspektor Nadzoru Budowlanego Uchylono zaskarżony wyrok oraz decyzję organu administracji

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  II OSK 3093/14

  16 września 2016 r. Skarżony organ: Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Oddalono skargę kasacyjną

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  II OSK 3098/14

  16 września 2016 r. Skarżony organ: Wojewoda Uchylono zaskarżony wyrok oraz decyzję organu administracji

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  II OSK 3103/14

  16 września 2016 r. Skarżony organ: Wojewoda Uchylono zaskarżony wyrok, uchylono zaskarżoną decyzję organu i poprzedzającą ją decyzję organu, Umorzono postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

  Orzeczenie WSA w Łodzi

  II SAB/Łd 138/16

  19 sierpnia 2016 r. Skarżony organ: Inspektor Nadzoru Budowlanego Oddalono skargę

  Orzeczenie WSA w Łodzi

  II SA/Łd 197/16

  19 sierpnia 2016 r. Skarżony organ: Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Uchylono decyzję I i II instancji

  Orzeczenie WSA w Łodzi

  II SAB/Łd 154/16

  19 sierpnia 2016 r. Skarżony organ: Inspektor Nadzoru Budowlanego Oddalono skargę

  Orzeczenie WSA w Łodzi

  II SAB/Łd 142/16

  19 sierpnia 2016 r. Skarżony organ: Inspektor Nadzoru Budowlanego Oddalono skargę

  Orzeczenie WSA w Łodzi

  II SA/Łd 460/16

  19 sierpnia 2016 r. Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze Oddalono skargę

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 80/16

  11 sierpnia 2016 r. Skarżony organ: Rektor Uniwersytetu/Politechniki/Akademii Uchylono zaskarżony wyrok i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OW 85/16

  11 sierpnia 2016 r. Skarżony organ: Prezydent Miasta Wskazano organ właściwy do rozpoznania sprawy

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 300/16

  11 sierpnia 2016 r. Skarżony organ: Kurator Oświaty Uchylono zaskarżony wyrok i oddalono skargę

  Orzeczenie WSA w Łodzi

  II SA/Łd 195/16

  3 sierpnia 2016 r. Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze Oddalono skargę

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej