Dodaj do kolekcji

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 2942/16

  2 marca 2017 r. Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze Oddalono skargę kasacyjną

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 2236/16

  2 marca 2017 r. Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze Oddalono skargę kasacyjną

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 2319/16

  2 marca 2017 r. Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze Uchylono zaskarżony wyrok oraz decyzję organu II instancji

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 1689/16

  25 stycznia 2017 r. Skarżony organ: Inne Uchylono zaskarżony wyrok oraz decyzję I i II instancji

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 1220/15

  25 stycznia 2017 r. Skarżony organ: Minister Infrastruktury Umorzono postępowanie kasacyjne

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 1154/15

  25 stycznia 2017 r. Skarżony organ: Minister Infrastruktury Umorzono postępowanie kasacyjne

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 1110/15

  25 stycznia 2017 r. Skarżony organ: Minister Infrastruktury Umorzono postępowanie kasacyjne

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 1369/15

  25 stycznia 2017 r. Skarżony organ: Minister Infrastruktury Umorzono postępowanie kasacyjne

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 1109/15

  25 stycznia 2017 r. Skarżony organ: Minister Infrastruktury Umorzono postępowanie kasacyjne

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 1664/16

  25 stycznia 2017 r. Skarżony organ: Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego I Kartograficznego Oddalono skargę kasacyjną

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 1127/15

  25 stycznia 2017 r. Skarżony organ: Minister Infrastruktury Umorzono postępowanie kasacyjne

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 1184/15

  25 stycznia 2017 r. Skarżony organ: Minister Infrastruktury Umorzono postępowanie kasacyjne

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 1153/15

  25 stycznia 2017 r. Skarżony organ: Minister Infrastruktury Umorzono postępowanie kasacyjne

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 2150/16

  20 stycznia 2017 r. Skarżony organ: Inne Oddalono skargę kasacyjną

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 2193/16

  20 stycznia 2017 r. Skarżony organ: Komendant Policji Oddalono skargę kasacyjną

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 447/15

  21 października 2016 r. Skarżony organ: Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej Uchylono zaskarżony wyrok i odrzucono skargę

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 433/15

  21 października 2016 r. Skarżony organ: Inne Uchylono zaskarżony wyrok i oddalono skargę

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 357/15

  21 października 2016 r. Skarżony organ: Rektor Uniwersytetu/Politechniki/Akademii Oddalono skargę kasacyjną

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 3229/14

  21 października 2016 r. Skarżony organ: Wojewoda Umorzono postępowanie kasacyjne

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 1808/16

  21 października 2016 r. Skarżony organ: Wójt Gminy Uchylono zaskarżony wyrok w części, zobowiązano organ do rozpatrzenia wniosku oraz stwierdzono, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 3155/14

  21 października 2016 r. Skarżony organ: Wojewoda Umorzono postępowanie kasacyjne

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 1546/16

  21 października 2016 r. Skarżony organ: Minister Infrastruktury Oddalono skargę kasacyjną

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 3451/15

  13 października 2016 r. Skarżony organ: Wojewoda Uchylono zaskarżony wyrok oraz decyzję I i II instancji

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 3246/14

  13 października 2016 r. Skarżony organ: Wojewoda Oddalono skargę kasacyjną

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 448/15

  13 października 2016 r. Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze Uchylono zaskarżony wyrok i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 3206/14

  7 października 2016 r. Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze Oddalono skargę kasacyjną

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 27/15

  7 października 2016 r. Skarżony organ: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Uchylono zaskarżony wyrok i oddalono skargę

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 3243/14

  7 października 2016 r. Skarżony organ: Minister Skarbu Państwa Uchylono zaskarżony wyrok oraz zaskarżone postanowienie I i II instancji

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OPS 1/16

  3 października 2016 r. Podjęto uchwałę

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  I OSK 405/15

  24 sierpnia 2016 r. Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze Oddalono skargę kasacyjną

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej