Dodaj do kolekcji
26 lutego 2016 r. Skarżony organ: Minister Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej Uchylono decyzję I i II instancji
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Andrzej Czarnecki Sędziowie Sędzia WSA Grażyna Śliwińska (spr.) Sędzia WSA Dorota Wdowiak Protokolant ref. staż. Julia Murawska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 lutego 2016 r. sprawy ze skarg K. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzje Ministra Gospodarki z dnia [...] kwietnia 2015 r. nr [...]; nr [...]; nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia decyzji zezwalających na eksploatację urządzeń technicznych – dźwigów osobowych 1. uchyla zaskarżone decyzje i utrzymane nimi w mocy decyzje Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego z dnia [...] września 2014 r.; 2. zasądza od Ministra Gospodarki na rzecz K. Sp. z o.o. z siedzibą w W. kwotę 1 337 zł (tysiąc trzysta trzydzieści siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej