Dodaj do kolekcji
7 czerwca 2011 r. Skarżony organ: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Uchylono postanowienie NSA
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Andrzej Gliniecki (spr.) Sędziowie NSA Bożena Walentynowicz del. NSA Zdzisław Kostka po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2011r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy z wniosku Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach z dnia [...] stycznia 2011 r. nr [...] o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Kielcach a Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów postanowił: uchylić postanowienie z dnia 19 kwietnia 2011r.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej