Dodaj do kolekcji
24 lutego 2017 r. Skarżony organ: Inspektor Nadzoru Budowlanego odrzucono skargę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Nawara - Dubiel po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. S. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w [...] z dnia 9 listopada 2016 r., znak [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Stosownie do przepisu art. 53 § 1 w zw. z art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. poz. 718 ze zm.) - dalej określanej jako p.p.s.a. - skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność jest przedmiotem skargi w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie rozstrzygnięcia w sprawie.

Jak wynika ze zwrotnego poświadczenia odbioru zaskarżona decyzja została doręczona skarżącemu w dniu 21 listopada 2016 r. Trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi upływał w dniu 21 grudnia 2016 r.

W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że zaskarżona decyzja zawierała prawidłowe pouczenie o trybie wniesienia skargi za pośrednictwem [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w [...].

Skarga została złożona w dniu 16 grudnia 2016 r. w organie niewłaściwym tj. u Wojewody [...] , który przekazał ją [...] Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w dniu 28 grudnia 2016 r. Ta właśnie data w okolicznościach niniejszej sprawy musi zostać uznana za datę wniesienia skargi, co oznacza, że wniesienie skargi nastąpiło tydzień po upływie terminu.

Z tego względu na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. skargę wniesioną w niniejszej sprawie należało odrzucić jako wniesioną po terminie.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej