Dodaj do kolekcji
24 lutego 2017 r. Skarżony organ: Wojewoda odrzucono skargę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Nawara - Dubiel po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. F. na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej - postanowienia Wojewody [...] znak [...] postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Stosownie do przepisu art. 58 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. poz. 718 ze zm.) - dalej określanej jako p.p.s.a. - sąd odrzuca skargę jeżeli sprawa objęta skargą pomiędzy tymi samymi stronami jest w toku lub została już prawomocnie osądzona.

Taka właśnie sytuacja zachodzi w niniejszej sprawie, bowiem pod sygn. II SAB/Kr 219/16 została zarejestrowana w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie sprawa ze skargi A. F. na bezczynność Wojewody [...] w tym samym przedmiocie. Pomiędzy tymi dwoma sprawami zachodzi pełna tożsamość, a zatem sprawa objęta niniejszą skargą pomiędzy tymi samymi stronami jest już w toku.

Wobec powyższego skarga A. F. podlegała odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 4 p.p.s.a.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej