Dodaj do kolekcji
23 lutego 2017 r. Skarżony organ: Wojewoda Zawieszono postępowanie sądowe
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Stefan Kłosowski, Sędziowie Sędzia WSA Katarzyna Grzegorczyk-Meder, Sędzia WSA Marzena Iwankiewicz (spr.), Protokolant starszy sekretarz sądowy Anita Jałoszyńska, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 23 lutego 2017 r. sprawy ze skargi B. S. i T. S. na decyzję Wojewody Z. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 P.p.s.a. zawiesić postępowanie w sprawie do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta S. z dnia [...] nr [...] i decyzji z dnia [...] nr [...].

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej