Dodaj do kolekcji
9 lutego 2017 r. Skarżony organ: Inne Zobowiązano organ do rozpoznania wniosku
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Elżbieta Makowska, Sędziowie Sędzia WSA Katarzyna Grzegorczyk-Meder,, Sędzia WSA Katarzyna Sokołowska (spr.), po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 9 lutego 2017 r. sprawy ze skargi E. B. na bezczynność Spółki A. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. Zobowiązuje Spółkę A. do rozpoznania wniosku skarżącej E. B. z dnia 31 sierpnia 2016r. w terminie 14 dni od otrzymania akt sprawy z odpisem prawomocnego orzeczenia. II. Stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. III. Zasądza od Spółki A. na rzecz skarżącej E. B. kwotę [...] zł ([...]) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej