Dodaj do kolekcji
9 lutego 2017 r. Skarżony organ: Inne Uchylono zaskarżoną decyzję
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Barbara Gebel (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Katarzyna Grzegorczyk-Meder,, Sędzia WSA Katarzyna Sokołowska, Protokolant sekretarz sądowy Alicja Poznańska, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 9 lutego 2017 r. sprawy ze skargi A. P. na decyzję Firmy A. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie wykluczenia z uczestnictwa w zajęciach z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej uchyla zaskarżoną decyzję.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej