Dodaj do kolekcji
30 stycznia 2017 r. Skarżony organ: Wojewoda Uchylono postanowienie I i II instancji
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Łoboz Sędziowie: Sędzia WSA Krystyna Daniel (spr.) Sędzia WSA Agnieszka Nawara-Dubiel po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 30 stycznia 2017 r. sprawy ze skargi J.W. na postanowienie Wojewody [....] z dnia 30 sierpnia 2016 r., znak: [....] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją zatwierdzającą projekt zamienny i zmieniającą decyzję o pozwoleniu na budowę I. uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie organu l instancji II. zasądza od Wojewody [....] na rzecz skarżącego J.W. kwotę 680 (sześćset osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej