Dodaj do kolekcji
30 stycznia 2017 r. Skarżony organ: Inspektor Nadzoru Budowlanego zobowiązano do wydania aktu lub podjęcia czynności, stwierdzono że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, wymierzono grzywnę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Łoboz Sędziowie: Sędzia WSA Krystyna Daniel (spr.) Sędzia WSA Agnieszka Nawara-Dubiel po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 30 stycznia 2017 r. sprawy ze skargi Z.S. na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu [....] -ziemskiego w K. w przedmiocie zawiadomienia w sprawie samowoli budowlanych I. zobowiązuje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu [....]- ziemskiego w K. do wydania w terminie 14 dni aktu lub podjęcia czynności w sprawie dotyczącej budynków gospodarczych i garażu na działce nr [....] w miejscowości B. , II. stwierdza, że bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu [....] -ziemskiego w K. miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; III. wymierza Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego dla powiatu [....] -ziemskiego w K. grzywnę w wysokości 1000 (jednego tysiąca) złotych.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej