Dodaj do kolekcji
6 października 2016 r. Skarżony organ: Dyrektor Izby Celnej Uchylono decyzję I i II instancji
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Henryka Łysikowska, Sędziowie Sędzia WSA Zbigniew Łoboda, Sędzia WSA Jadwiga Danuta Mróz (sprawozdawca), Protokolant Specjalista Agnieszka Dąbrowska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 6 października 2016 r. sprawy ze skargi A sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w L. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za październik 2009 roku I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Celnego we W. z dnia [...] o nr [...] II. zasądza od Dyrektora Izby Celnej we W. na rzecz A spółka z o. o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w L. kwotę 8.217 ( słownie: osiem tysięcy dwieście siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej