Dodaj do kolekcji
19 września 2016 r. Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchylono zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie tego samego organu
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Beata Łomnicka (spr.) Sędziowie: Sędzia WSA Paweł Darmoń Sędzia WSA Agnieszka Nawara - Dubiel po rozpoznaniu w dniu 19 września 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym sprawy ze skargi A. P. – R. - kurator spadków nieobjętych po R. E. E. oraz B. z E. G. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 27 kwietnia 2016 r. [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o przejęciu na własność nieruchomości uchyla zaskarżone postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 27 kwietnia 2016 r. [...] oraz poprzedzające je postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 7 października 2015 r. [...].

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej