Dodaj do kolekcji
57 l. Prawo i Sprawiedliwość filolog języka polskiego

Wydatki biura poselskiego

2013 2012
Wydatki na wynagrodzenia pracowników biura poselskiego zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz z pochodnymi 69 376,63 PLN 66 421,29 PLN
Koszty badań lekarskich i szkoleń pracowników zatrudnionych w biurze poselskim na podstawie umowy o pracę 90,00 PLN 0,00 PLN
Wydatki na wynagrodzenia wypłacane na podstawie zawartych przez posła umów zleceń i o dzieło wraz z pochodnymi 11 772,90 PLN 17 777,38 PLN
Koszty ekspertyz, opinii, tłumaczeń 2 583,00 PLN 0,00 PLN
Koszty usług telekomunikacyjnych związanych z wykonaniem mandatu poselskiego (nie obejmują kosztów usług telekomunikacyjnych w "Domu Poselskim" oraz w kwaterach prywatnych w Warszawie, potrącanych przez Kancelarię Sejmu z ryczałtu na biuro poselskie) 6 119,20 PLN 6 056,80 PLN
Koszty usług telekomunikacyjnych w "Domu Poselskim" oraz w kwaterach prywatnych w Warszawie, potrącanych przez Kancelarię Sejmu z ryczałtu na biuro poselskie 0,00 PLN 0,00 PLN
Koszty korespondencji i ogłoszeń 430,40 PLN 315,90 PLN
Koszty wynajmowania sal na spotkania z wyborcami 996,30 PLN 160,00 PLN
Koszty przejazdów posła w związku z wykonaniem mandatu poselskiego samochodem własnym lub innym 0,00 PLN 0,00 PLN
Koszty przejazdów posła w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego taksówkami 5 082,79 PLN 3 854,85 PLN
Koszty najmu lokalu biura poselskiego, w tym: czynsz, opłaty za energię elektryczną i cieplną, gaz, wodę, wywóz śmieci, podatki i opłaty lokalne 24 349,48 PLN 20 178,52 PLN
Koszty konserwacji i naprawy sprzętu technicznego biura poselskiego oraz koszty jego eksploatacji 1 037,39 PLN 757,18 PLN
Koszty drobnych napraw i remontów lokalu biura poselskiego 0,00 PLN 104,90 PLN
Zakup materiałów biurowych, prasy, wydawnictw, środków bhp itp. 4 701,19 PLN 9 669,57 PLN
Zakup środków trwalych o charakterze wyposażenia* 1 958,57 PLN 464,00 PLN
Koszty podróży służbowych pracowników biura poselskiego, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 432,85 PLN 0,00 PLN
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych 0,00 PLN 0,00 PLN
Świadczenia urlopowe wypłacane pracownikom biura poselskiego, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 1 640,90 PLN 1 640,90 PLN
Koszty obsługi rachunkowo-księgowej i bankowej biura poselskiego 8 549,85 PLN 7 334,96 PLN
Inne wydatki związane z prowadzeniem biura poselskiego (ogółem) 6 193,36 PLN 11,00 PLN

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej