Dodaj do kolekcji
68 l. Prawo i Sprawiedliwość nauczyciel akademicki

7 czerwca 2017 r.

Krystyna Pawłowicz wygłosiła wystąpienie na forum Sejmu

Panie Marszałku! Państwo Posłowie! W pełni popieramy wniosek Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej o umorzenie przez Sejm postępowania w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu byłego prezesa Rady Ministrów pana Jarosława...

Debata:

Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej z prac nad wnioskiem wstępnym o poci ...ągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu byłego prezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego (druk nr 1340)

6 października 2016 r.

18 marca 2016 r.

Krystyna Pawłowicz zagłosował projekt uchwałyprzeciwnie niż większość jego klubu

24 lutego 2016 r.

Krystyna Pawłowicz wygłosił wystąpienie na forum Sejmu

Dziękuję bardzo. Moje uwagi dotyczyć będą w różnym zakresie obu projektów, które chcą zlikwidować lub bardzo ograniczyć finansowanie partii politycznych z budżetu. Partie polityczne są w systemach demokratycznych dobrem i wartością publiczną i należy...

Debata:

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych ora ...z ustawy Kodeks wyborczy (druk nr 222) · Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych i niektórych innych ustaw (druki nr 249 i 249-A)

22 grudnia 2015 r.

17 listopada 2015 r.

Krystyna Pawłowicz otrzymała odpowiedź na interpelację

Odpowiedź na interpelację nr 34833

w sprawie sfinansowania przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 63 z drogą wojewódzką nr 694

Odpowiadający:

Paweł Olszewski - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

15 października 2015 r.

Krystyna Pawłowicz otrzymała odpowiedź na interpelację

Odpowiedź na interpelację nr 33883

w sprawie refundacji szczepień

Odpowiadający:

Sławomir Neumann - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

7 października 2015 r.

Krystyna Pawłowicz wysłała interpelację

5 października 2015 r.

Krystyna Pawłowicz otrzymała odpowiedź na interpelację

Odpowiedź na interpelację nr 34541

w sprawie prawa do zasiłku chorobowego z tytułu ciąży wypłacanego przez KRUS

Odpowiadający:

Tadeusz Nalewajk - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

16 września 2015 r.

Krystyna Pawłowicz otrzymała odpowiedź na interpelację

Odpowiedź na interpelację nr 8547

w sprawie żłobków

Odpowiadający:

Elżbieta Seredyn - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

9 września 2015 r.

Krystyna Pawłowicz wysłała interpelację

Interpelacja nr 34541

w sprawie prawa do zasiłku chorobowego z tytułu ciąży wypłacanego przez KRUS

Do:

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

26 sierpnia 2015 r.

Krystyna Pawłowicz wysłała interpelację

Interpelacja nr 8547

w sprawie żłobków

Do:

Minister Pracy i Polityki Społecznej

21 sierpnia 2015 r.

Krystyna Pawłowicz otrzymała odpowiedź na interpelację

Odpowiedź na interpelację nr 33844

w sprawie przyznania dodatku pielęgnacyjnego osobom przebywającym w zakładach opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych

Odpowiadający:

Marek Bucior - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej