Dodaj do kolekcji
60 l. Prawo i Sprawiedliwość historyk

Wydatki biura poselskiego

2013 2012
Wydatki na wynagrodzenia pracowników biura poselskiego zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz z pochodnymi 39 811,20 PLN 37 238,95 PLN
Koszty badań lekarskich i szkoleń pracowników zatrudnionych w biurze poselskim na podstawie umowy o pracę 0,00 PLN 0,00 PLN
Wydatki na wynagrodzenia wypłacane na podstawie zawartych przez posła umów zleceń i o dzieło wraz z pochodnymi 21 632,00 PLN 8 550,00 PLN
Koszty ekspertyz, opinii, tłumaczeń 0,00 PLN 0,00 PLN
Koszty usług telekomunikacyjnych związanych z wykonaniem mandatu poselskiego (nie obejmują kosztów usług telekomunikacyjnych w "Domu Poselskim" oraz w kwaterach prywatnych w Warszawie, potrącanych przez Kancelarię Sejmu z ryczałtu na biuro poselskie) 8 824,94 PLN 9 083,46 PLN
Koszty usług telekomunikacyjnych w "Domu Poselskim" oraz w kwaterach prywatnych w Warszawie, potrącanych przez Kancelarię Sejmu z ryczałtu na biuro poselskie 118,08 PLN 115,78 PLN
Koszty korespondencji i ogłoszeń 499,00 PLN 0,00 PLN
Koszty wynajmowania sal na spotkania z wyborcami 300,00 PLN 300,00 PLN
Koszty przejazdów posła w związku z wykonaniem mandatu poselskiego samochodem własnym lub innym 34 267,80 PLN 32 178,30 PLN
Koszty przejazdów posła w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego taksówkami 0,00 PLN 315,45 PLN
Koszty najmu lokalu biura poselskiego, w tym: czynsz, opłaty za energię elektryczną i cieplną, gaz, wodę, wywóz śmieci, podatki i opłaty lokalne 24 111,16 PLN 27 639,02 PLN
Koszty konserwacji i naprawy sprzętu technicznego biura poselskiego oraz koszty jego eksploatacji 545,85 PLN 1 973,95 PLN
Koszty drobnych napraw i remontów lokalu biura poselskiego 190,00 PLN 846,50 PLN
Zakup materiałów biurowych, prasy, wydawnictw, środków bhp itp. 5 363,63 PLN 7 543,00 PLN
Zakup środków trwalych o charakterze wyposażenia* 0,00 PLN 0,00 PLN
Koszty podróży służbowych pracowników biura poselskiego, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 2 242,88 PLN 1 638,23 PLN
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych 0,00 PLN 0,00 PLN
Świadczenia urlopowe wypłacane pracownikom biura poselskiego, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 1 093,93 PLN 1 640,90 PLN
Koszty obsługi rachunkowo-księgowej i bankowej biura poselskiego 2 151,00 PLN 1 853,00 PLN
Inne wydatki związane z prowadzeniem biura poselskiego (ogółem) 1 154,18 PLN 3 454,54 PLN

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej