30 grudnia 2015 r.

Elżbieta Kruk wygłosił wystąpienie na forum Sejmu

Przedkładam sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji z druku nr 158. Odnośnie do legislacyjnej i celowościowej potrzeby wprowadzenia w...

Debata:

Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Komisji Kultury i Środków Prze ...kazu o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (druki nr 158 i 161).

30 grudnia 2015 r.

Elżbieta Kruk wygłosił wystąpienie na forum Sejmu

Zwracam się z wnioskiem formalnym o półgodzinną przerwę dla klubu w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. (Poseł Jakub Rutnicki: Jeszcze są dwa pytania.) Wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska: A czy nie możemy...

Debata:

Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Komisji Kultury i Środków Prze ...kazu o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (druki nr 158 i 161).

22 grudnia 2015 r.

Elżbieta Kruk wygłosił wystąpienie na forum Sejmu

Z dużą przyjemnością przedkładam sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia 2016 roku Rokiem Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. Projekt ten został przedłożony przez klub Prawo i Sprawiedliwość.

Debata:

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie us ...tanowienia 2016 roku - Rokiem Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski (druki nr 53 i 98).

22 grudnia 2015 r.

Elżbieta Kruk wygłosił wystąpienie na forum Sejmu

16 grudnia 2015 r.

Elżbieta Kruk zagłosował projekt uchwałyprzeciwnie niż większość jego klubu

25 listopada 2015 r.

5 sierpnia 2015 r.

8 lipca 2015 r.

Elżbieta Kruk wygłosiła wystąpienie na forum Sejmu

Panie Przewodniczący! Zgodnie z przedłożonym Sejmowi sprawozdaniem z działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w 2014 r. celem, który w przyjętej przez radę strategii regulacyjnej został wymieniony na pierwszym miejscu, jest rzeczywiście reforma...

Debata:

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2014 roku wraz z inform ...acją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2014 roku oraz komisyjnym projektem uchwały

8 lipca 2015 r.

Elżbieta Kruk wygłosiła wystąpienie na forum Sejmu

Panie Przewodniczący! Przede wszystkim muszę odnieść się do tego, co powiedział pan przewodniczący w sprawie polityki historycznej. Ostatnie, o czym myślę, to używanie jej jako narzędzia politycznego. Podniosłam kwestię finansowania tych filmów przez...

Debata:

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2014 roku wraz z inform ...acją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2014 roku oraz komisyjnym projektem uchwały

8 lipca 2015 r.

Elżbieta Kruk wygłosiła wystąpienie na forum Sejmu

Panie Przewodniczący! Wyszły na jaw kolejne nagrania z afery taśmowej. Tygodnik „Do Rzeczy” opublikował rozmowę Aleksandra Kwaśniewskiego z Ryszardem Kaliszem w restauracji Sowa i Przyjaciele, w której przewinął się – myślę, że interesujący dla...

Debata:

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2014 roku wraz z inform ...acją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2014 roku oraz komisyjnym projektem uchwały

21 maja 2015 r.

Elżbieta Kruk otrzymała odpowiedź na interpelację

Odpowiedź na interpelację nr 31216

w sprawie antypolskiej wymowy filmu Pawła Pawlikowskiego "Ida"

Odpowiadający:

Małgorzata Omilanowska - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

19 maja 2015 r.

Elżbieta Kruk otrzymała odpowiedź na interpelację

Odpowiedź na interpelację nr 32475

w sprawie przetargu na śmigłowiec wielozadaniowy dla Sił Zbrojnych RP

Odpowiadający:

Czesław Mroczek - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej

14 maja 2015 r.

Elżbieta Kruk wygłosiła wystąpienie na forum Sejmu

14 maja 2015 r.

Elżbieta Kruk wygłosiła wystąpienie na forum Sejmu

13 maja 2015 r.

Elżbieta Kruk otrzymała odpowiedź na interpelację

Odpowiedź na interpelację nr 32262

w sprawie przetargu na dostawę 70. wielozadaniowych śmigłowców dla Sił Zbrojnych RP

Odpowiadający:

Czesław Mroczek - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej

13 maja 2015 r.

12 maja 2015 r.

Elżbieta Kruk otrzymała odpowiedź na interpelację

Odpowiedź na interpelację nr 32260

w sprawie przetargu na dostawę 70. wielozadaniowych śmigłowców dla Sił Zbrojnych RP

Odpowiadający:

Czesław Mroczek - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej