Dodaj do kolekcji
66 l. Platforma Obywatelska poseł

Wydatki biura poselskiego

2013 2012
Wydatki na wynagrodzenia pracowników biura poselskiego zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz z pochodnymi 84 576,60 PLN 78 552,44 PLN
Koszty badań lekarskich i szkoleń pracowników zatrudnionych w biurze poselskim na podstawie umowy o pracę 0,00 PLN 257,80 PLN
Wydatki na wynagrodzenia wypłacane na podstawie zawartych przez posła umów zleceń i o dzieło wraz z pochodnymi 3 350,00 PLN 0,00 PLN
Koszty ekspertyz, opinii, tłumaczeń 0,00 PLN 0,00 PLN
Koszty usług telekomunikacyjnych związanych z wykonaniem mandatu poselskiego (nie obejmują kosztów usług telekomunikacyjnych w "Domu Poselskim" oraz w kwaterach prywatnych w Warszawie, potrącanych przez Kancelarię Sejmu z ryczałtu na biuro poselskie) 7 572,42 PLN 7 594,89 PLN
Koszty usług telekomunikacyjnych w "Domu Poselskim" oraz w kwaterach prywatnych w Warszawie, potrącanych przez Kancelarię Sejmu z ryczałtu na biuro poselskie 0,00 PLN 0,00 PLN
Koszty korespondencji i ogłoszeń 642,48 PLN 1 657,11 PLN
Koszty wynajmowania sal na spotkania z wyborcami 220,00 PLN 0,00 PLN
Koszty przejazdów posła w związku z wykonaniem mandatu poselskiego samochodem własnym lub innym 29 802,96 PLN 30 843,52 PLN
Koszty przejazdów posła w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego taksówkami 369,05 PLN 291,35 PLN
Koszty najmu lokalu biura poselskiego, w tym: czynsz, opłaty za energię elektryczną i cieplną, gaz, wodę, wywóz śmieci, podatki i opłaty lokalne 10 128,63 PLN 8 573,55 PLN
Koszty konserwacji i naprawy sprzętu technicznego biura poselskiego oraz koszty jego eksploatacji 314,67 PLN 562,36 PLN
Koszty drobnych napraw i remontów lokalu biura poselskiego 0,00 PLN 850,00 PLN
Zakup materiałów biurowych, prasy, wydawnictw, środków bhp itp. 4 799,71 PLN 3 633,25 PLN
Zakup środków trwalych o charakterze wyposażenia* 340,00 PLN 0,00 PLN
Koszty podróży służbowych pracowników biura poselskiego, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 2 681,15 PLN 1 726,80 PLN
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych 0,00 PLN 0,00 PLN
Świadczenia urlopowe wypłacane pracownikom biura poselskiego, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 0,00 PLN 0,00 PLN
Koszty obsługi rachunkowo-księgowej i bankowej biura poselskiego 4 786,89 PLN 4 877,80 PLN
Inne wydatki związane z prowadzeniem biura poselskiego (ogółem) 0,00 PLN 469,00 PLN

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej