Patent

  Urządzenie do formowania pakietów plastikowych toreb

  Zarejestrowano 30 stycznia 2015 r.

  Uprawniony:

  I.P.S. S.r.l. International Project Services, Sesto Fiorentino, IT

  Twórcy:

  GIANFRANCO GALIMBERTI, Rignano Sull'Arno, IT

  Urządzenie do formowania pakietów plastikowych toreb (30) Pierwszeństwo: 15.10.2010 IT FI20100211 (43) Zgłoszenie ogłoszono: 21.08.2013 w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2013/34 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: 30.01.2015 Wiadomości Urzędu Patentowego 2015/01 (73) Uprawniony z patentu: I.P.S. S.r.l. International Project Services, Sesto Fiorentino, IT (72) Twórca(y) wynalazku: GIANFRANCO GALIMBERTI, Rignano Sull'Arno, IT (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Izabela Ludwicka

  Patent

  Opakowanie, w szczególności do aseptycznie pakowalnych produktów

  Zarejestrowano 30 stycznia 2015 r.

  Uprawniony:

  Goglio S.p.A., Milano, IT

  Twórcy:

  FRANCO GOGLIO, Milano, IT

  Przedmiotem niniejszego wynalazku jest opakowanie, w szczególności nadające się do aseptycznego pakowania produktów, takich jak, na przykład szatkowane pomidory i przecier pomidorowy, soki owocowe i podobne. [0002] Opakowania wyżej wymienionego typu wykonane są z worków o ściankach posiadających kilka warstw lub folii z co najmniej jedną warstwą metalizowaną lub w każdym przypadku z efektem bariery. [0003] Każda ścianka worka zwykle posiada metalizowaną zewnętrzną warstwę z

  Patent

  Kapturowe urządzenie próżniowe

  Zarejestrowano 30 stycznia 2015 r.

  Uprawniony:

  Piekenbrink Composite GmbH, Laupheim, DE

  Twórcy:

  BJÖRN PIEKENBRINK, Laupheim, DE OLAF PIEKENBRINK, Laupheim, DE STEFAN ÜBERLE, Steinhausen, DE

  Urządzenie próżniowe (30) Pierwszeństwo: 11.02.2011 WO PCT/DE2011/000130 (43) Zgłoszenie ogłoszono: 02.10.2013 w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2013/40 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: 30.01.2015 Wiadomości Urzędu Patentowego 2015/01 (73) Uprawniony z patentu: Piekenbrink Composite GmbH, Laupheim, DE (72) Twórca(y) wynalazku: BJÖRN PIEKENBRINK, Laupheim, DE OLAF PIEKENBRINK, Laupheim, DE STEFAN ÜBERLE, Steinhausen, DE (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Zbigniew Kamiński

  Patent

  Mebel chłodniczy

  Zarejestrowano 30 stycznia 2015 r.

  Uprawniony:

  UAB Freor LT, Vilnius, LT

  Twórcy:

  BERNATONIS RYTIS, Vilnus, LT

  Przedmiotem wynalazku jest mebel chłodniczy, zwłaszcza regał chłodniczy do chłodzenia i prezentacji towarów, z korpusem i co najmniej jedną, umieszczoną w nim półką towarową, ponadto z co najmniej jedną, opuszczającą kanał powietrza chłodzącego w korpusie na jego wylocie powietrza zasilającego or...

  Patent

  Centrum przygotowywania dodatków do operacji szczelinowania hydraulicznego i proces szczelinowania hydraulicznego wykorzystujący to centrum przygot...

  Zarejestrowano 30 stycznia 2015 r.

  Uprawniony:

  S.P.C.M. SA, Andrezieux Boutheon, FR

  Twórcy:

  RENÉ PICH, Saint Etienne, FR PETER NICHOLS, Savannah, US

  Urządzenie do rozpuszczania określane jako „PSU” (Polymer Slicing Unit – urządzenie szatkujące polimer) opisane w patencie amerykańskim 8 186 871. W dalszej kolejności przedsiębiorstwo zgłaszającego opisało w zgłoszeniu patentowym WO 2010/020698 mobilny układ do rozpuszczania dużej ilości poliakryloamidów, uwzględniający dopuszczalne rozmiary i wagi pomiędzy dwiema operacjami szczelinowania. Chociaż wymienione wyżej elementy wyposażenia są skuteczne, to nie uwzględniają one

  Patent

  Rama

  Zarejestrowano 30 stycznia 2015 r.

  Uprawniony:

  C E S Control Enclosure Systems GmbH, Bad Homburg v. d. Höhe, DE

  Twórcy:

  WILFRIED HOFMANN, München, DE SIMON JOCHAM, München, DE IGOR HARRY SCHAAF, Rheinmünster, DE PAUL MAZURA, Karlsbad, DE MANFRED HELLWIG, Bad Homburg v. d. Höhe, DE WALTER NICOLAI, Buseck, DE

  Przedmiotem tego wynalazku jest rama, w szczególności rama obudowy szafy sterowniczej, zawierająca wiele elementów ramy przystosowanych do połączenia ze sobą, przy czym każdy element ramy jest ukształtowany jako cylindryczny pusty w środku profil i przebiega w kierunku osi wzdłużnej, i przy czym osie wzdłużne dwóch połączonych ze sobą elementów ramy są usytuowane skośnie względem siebie. Pod określeniem "rama" 5 rozumie się w tym przypadku struktury wspierające, jakie są stosowane

  Patent

  Sposób usuwania endotoksyny z białek

  Zarejestrowano 30 stycznia 2015 r.

  Uprawniony:

  Glanbia Nutritionals (Ireland) Limited, Kilkenny, IE

  Twórcy:

  KEVIN THOMSON, Fitchburg, US LOREN WARD, Twin Falls, US STAN WROBEL, Twin Falls, US

  Przedmiotem wynalazku są sposoby usuwania endotoksyny z białek. Bardziej szczegółowo, przedmiotem wynalazku są sposoby usuwania endotoksyny z białek, które wiążą endotoksynę, oraz produkty otrzymywane w wyniku tego procesu. Stan techniki [0003] Określenie „endotoksyna” jest najczęściej stosowane ...

  Patent

  Pokrywa zabezpieczająca do wyładunkowego końca przenośnika

  Zarejestrowano 30 stycznia 2015 r.

  Uprawniony:

  Andritz Oy, Helsinki, FI

  Twórcy:

  IIRO LAAKSONEN, Tampere, FI JAAKKO PITKÄKANGAS, Hollola, FI ARI HANNIMÄKI, Hollola, FI JARI SORVISTO, Hollola, FI

  Przedmiotowy wynalazek dotyczy urządzenia do przenoszenia materiału luźnego, a zwłaszcza przenośnika taśmowego do przenoszenia zrębków drewnianych. Duże przenośniki taśmowe są najpowszechniej stosowane do przenoszenia zrębków, np. w zakładach przetwórstwa drewna, w przypadku przechowywania zrębków w otwartym 5 składzie, w postaci sterty, oraz gdy pobiera się zrębki ze sterty. Wynalazek ten najkorzystniej dotyczy przenośników taśmowych, lecz może on zapewniać podobne korzyści

  Patent

  Elektryczny rezystor mocy

  Zarejestrowano 30 stycznia 2015 r.

  Uprawniony:

  Vishay Electronic GmbH, Selb, DE

  Twórcy:

  BERTRAM SCHOTT, Selb, DE OTTO HAMPL, Gefrees, DE

  Wynalazek dotyczy elektrycznego rezystora mocy, który zwykle stosowany jest w elektrycznych generatorach i przemiennikach częstotliwości. Taki rezystor mocy służy do zamiany energii elektrycznej na energię cieplną w 5 specyficznych warunkach pracy w instalacjach elektrycznych, w których ilość ist...

  Patent

  Sprzęt gospodarstwa domowego z urządzeniem suszącym

  Zarejestrowano 30 stycznia 2015 r.

  Uprawniony:

  Miele & Cie. KG, Gütersloh, DE

  Twórcy:

  PATRICK GRAWE, Enger, DE MATTHIAS HOLLENHORST, Lippstadt, DE

  Urządzeniem suszącym (30) Pierwszeństwo: (43) Zgłoszenie ogłoszono: 21.08.2013 w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2013/34 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: 30.01.2015 Wiadomości Urzędu Patentowego 2015/01 (73) Uprawniony z patentu: Miele & Cie. KG, Gütersloh, DE (72) Twórca(y) wynalazku: PATRICK GRAWE, Enger, DE MATTHIAS HOLLENHORST, Lippstadt, DE (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Grażyna Palka JWP RZECZNICY PATENTOWI DOROTA RZĄŻEWSKA SP. J. ul. Żelazna 28/30 Sienna Center

  Patent

  Sposób przechowywania produktu zapakowanej ciekłej herbaty

  Zarejestrowano 30 stycznia 2015 r.

  Uprawniony:

  Unilever N.V., Rotterdam, NL

  Twórcy:

  GARY MYCOCK, Vlaardingen, NL ALISTAIR DAVID SMITH, Bedford, GB HELEN JANE WOOLLEY, Bedford, GB

  Wynalazek dotyczy zapakowanych ciekłych produktów przeznaczonych do rozcieńczania dla przygotowywania napojów. W szczególności niniejszy wynalazek dotyczy takich produktów, które zawierają wyciśnięty herbaciany sok. PODSTAWA WYNALAZKU [0002] Napoje na bazie rośliny herbata (Camellia sinensis) są ...

  Patent

  Urządzenie mocujące

  Zarejestrowano 30 stycznia 2015 r.

  Uprawniony:

  Fischer, Artur, Waldachtal, DE

  Twórcy:

  ARTUR FISCHER, Waldachtal, DE

  Urządzenie mocujące (30) Pierwszeństwo: 27.08.2012 DE 102012107861 (43) Zgłoszenie ogłoszono: 05.03.2014 w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2014/10 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: 30.01.2015 Wiadomości Urzędu Patentowego 2015/01 (73) Uprawniony z patentu: Fischer, Artur, Waldachtal, DE (72) Twórca(y) wynalazku: ARTUR FISCHER, Waldachtal, DE (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Joanna Kowalewska DENNEMEYER & ASSOCIATES SP. Z O.O. ul. Swarzewska 57/1 01-821 Warszawa Uwaga: W ciągu

  Patent

  System i sposób dostarczania informacji w pojeździe

  Zarejestrowano 30 stycznia 2015 r.

  Uprawniony:

  ITCiCo Spain, S.L., Palma de Mallorca, ES

  Twórcy:

  JUDE BRADEN, Mallorca, ES

  Patent

  Bezpiecznik ścieżki przewodzącej

  Zarejestrowano 30 stycznia 2015 r.

  Uprawniony:

  Tridonic GmbH & Co KG, Dornbirn, AT

  Twórcy:

  SASCHA STEINER, Dornbirn, AT

  Wynalazek dotyczy bezpiecznika ścieżki przewodzącej do elektrycznego zabezpieczenia urządzeń elektrycznych. Stan techniki [0002] Bezpieczniki ścieżek przewodzących są już znane ze stanu techniki. Są one naniesione na płytkę obwodu drukowanego czy też płytkę drukowaną i mają za zadanie przerywać szybko i niezawodnie połączenie elektryczne z zasilaniem energią w przypadku stanu eksploatacyjnego odbiegającego od normy, jak na przykład zwarcia komponentów elektrycznych płytki

  Patent

  Urządzenie do pobierania oraz/lub przechowywania płynów ustrojowych, w szczególności krwi

  Zarejestrowano 30 stycznia 2015 r.

  Uprawniony:

  SARSTEDT AG & Co., Nümbrecht, DE

  Twórcy:

  WALTER SARSTEDT, Nümbrecht, DE

  Urządzenie do pobierania oraz/lub przechowywania płynów ustrojowych, w szczególności krwi (30) Pierwszeństwo: 11.04.2012 DE 102012007077 27.12.2012 DE 102012025557 (43) Zgłoszenie ogłoszono: 16.10.2013 w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2013/42 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: 30.01.2015 Wiadomości Urzędu Patentowego 2015/01 (73) Uprawniony z patentu: SARSTEDT AG & Co., Nümbrecht, DE (72) Twórca(y) wynalazku: WALTER SARSTEDT, Nümbrecht, DE (74) Pełnomocnik: rzecz. pat.

  Patent

  Sposób spawania elementów dla przemysłu energetycznego, zwłaszcza paneli ścian szczelnych kotłów energetycznych, z zastosowaniem spawania metodą MI...

  Zarejestrowano 30 stycznia 2015 r.

  Uprawniony:

  Energoinstal S.A., Katowice, PL

  Twórcy:

  JANUSZ ADAMIEC, Katowice, PL

  Przedmiotem wynalazku jest sposób spawania elementów dla przemysłu energetycznego, zwłaszcza paneli ścian szczelnych, w szczególności dla kotłów i wytwornic pary dla przemysłu energetycznego. Obecnie panele ścian szczelnych są spawane za pomocą metody spawania łukiem krytym, a w procesie spawania stosuje się maszyny dwu i czterogłowicowe. Spawanie jest prowadzone pod topnikiem, jako spawanie dwustronne z prędkościami spawania ok. 1 m/min. Z opisu patentowego JP2001334377 jest znany

  Patent

  Pudełko składane

  Zarejestrowano 30 stycznia 2015 r.

  Uprawniony:

  Carl Edelmann GmbH, Heidenheim, DE

  Twórcy:

  HELMUT SIEBER, Heidenheim, DE

  Wynalazek dotyczy pudełka składanego do przechowywania i dozowanego wydawania produktów, z pudełkiem zewnętrznym i pudełkiem wewnętrznym, które są względem siebie przesuwne przy zastosowaniu mechanizmu sprężynowego i które każdorazowo zawierają otwór na swojej powierzchni bocznej, które to otwory pokrywają się ze sobą podczas przesuwania pudełka wewnętrznego względem 5 pudełka zewnętrznego. [0002] Tego rodzaju pudełko składane jest opisane w CH 473 012 lub też w EP 2 368 806 A1.

  Patent

  Urządzenie do przetrzymywania i uwalniania materiału próbki

  Zarejestrowano 30 stycznia 2015 r.

  Uprawniony:

  AKI, Inc., New York, US

  Twórcy:

  STEVEN J. GREENLAND, Hampton, US

  Urządzenie do przetrzymywania i uwalniania materiału próbki (30) Pierwszeństwo: 31.12.2008 US 141936 P (43) Zgłoszenie ogłoszono: 26.06.2013 w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2013/26 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: 30.01.2015 Wiadomości Urzędu Patentowego 2015/01 (73) Uprawnio...

  Patent

  Przyrząd do precyzyjnego przesuwania

  Zarejestrowano 30 stycznia 2015 r.

  Uprawniony:

  Potemkin, Alexander, Barsbüttel, DE Luskinovich, Petr, Nikolaevich, Moscow, RU Zhabotinsky, Vladimir, Alexandrovich, Moscow, RU

  Twórcy:

  ALEXANDER POTEMKIN, Barsbüttel, DE PETR NIKOLAEVICH LUSKINOVICH, Moscow, RU VLADIMIR ALEXANDROVICH ZHABOTINSKY, Moscow, RU

  Przyrząd do precyzyjnego przesuwania (30) Pierwszeństwo: 01.06.2011 WO PCT/EP2011/002706 (43) Zgłoszenie ogłoszono: 18.09.2013 w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2013/38 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: 30.01.2015 Wiadomości Urzędu Patentowego 2015/01 (73) Uprawniony z patentu: Potemkin, Alexander, Barsbüttel, DE Luskinovich, Petr, Nikolaevich, Moscow, RU Zhabotinsky, Vladimir, Alexandrovich, Moscow, RU (72) Twórca(y) wynalazku: ALEXANDER POTEMKIN, Barsbüttel, DE PETR

  Patent

  Urządzenie mieszające do zamkniętego procesu infuzji żywicy

  Zarejestrowano 30 stycznia 2015 r.

  Uprawniony:

  Siemens Aktiengesellschaft, München, DE

  Twórcy:

  NIELS HARBOE, Hadsund, DK CASPER HOUMANN JENSEN, Aalborg, DK

  Urządzenie mieszające do zamkniętego procesu infuzji żywicy (30) Pierwszeństwo: (43) Zgłoszenie ogłoszono: 02.10.2013 w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2013/40 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: 30.01.2015 Wiadomości Urzędu Patentowego 2015/01 (73) Uprawniony z patentu: Siemens Aktiengesellschaft, München, DE (72) Twórca(y) wynalazku: NIELS HARBOE, Hadsund, DK CASPER HOUMANN JENSEN, Aalborg, DK (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Anna Stenzel JWP RZECZNICY PATENTOWI DOROTA

  Patent

  System i sposób sterowania przeniesieniem napędu pojazdu

  Zarejestrowano 30 stycznia 2015 r.

  Uprawniony:

  Carraro Drive Tech S.p.A., Padova, IT

  Twórcy:

  LUCA CUOGO, Zero Branco, IT

  Wynalazek dotyczy systemu sterowania przeniesieniem napędu (przekładnią) pojazdu rolniczego lub przemysłowego pojazdu terenowego z uwzględnieniem cech wspomnianych w części nieznamiennej zastrzeżenia głównego oraz sposobu sterowania przeniesieniem napędu pojazdu rolniczego lub przemysłowego pojazdu terenowego. [0002] Przemysłowe pojazdy terenowe powinny być rozumiane jako pojazdy budowlane, takie jak maszyny do robót ziemnych, chwytaki i tym podobne oraz inne pojazdy przemysłowe

  Patent

  Wytwarzanie panierki

  Zarejestrowano 30 stycznia 2015 r.

  Uprawniony:

  Crisp Sensation Holding SA, Geneva, CH

  Twórcy:

  KEITH PICKFORD, Manchester, GB KEES VAN DOORN, Tilburg, NL CARRY REICHGELT, Riethoven, NL

  Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania panierki. Wynalazek odnosi się również do panierki wytwarzanej z wykorzystaniem tego sposobu i produktów spożywczych pokrywanych panierką. Wynalazek dotyczy w szczególności, lecz nie wyłącznie, panierki, która zawiera hydrokoloid lub inny środek żelujący do nadania właściwości odporności na wodę. [0002] Typowe panierki na bazie bułki tartej mogą mieć zawartość wody około 4% do 12% i stają się rozmiękłe bezpośrednio po zanurzeniu w wodzie.

  Patent

  Noga, zwłaszcza noga mebla

  Zarejestrowano 30 stycznia 2015 r.

  Uprawniony:

  Polinova Polstermöbel GmbH & Co. KG, Diepenau, DE

  Twórcy:

  HEINRICH REGEHR, Espelkamp, DE MARKUS ARMBRUSTER, Friesenheim-Heiligenzell, DE MARIUS BEER, München, DE

  Wynalazek dotyczy nogi, zwłaszcza nogi mebla, według części nieznamiennej zastrzeżenia 1. [0002] Zwłaszcza w przypadku ciężkich mebli, na 5 przykład mebli wyściełanych z jedną nogą, zwłaszcza nogą okrągłą, trudno jest często przesunąć mebel ze względu na jego ciężar własny. Można wprawdzie w zasadzie zaplanować zastosowanie pod nogą stałych rolek, jednak akurat w trakcie użytkowania odpowiedni mebel nie powinien być 10 przesuwany. [0003] Z opisu AT 296533 znana jest noga

  Patent

  Izolator sekcyjny

  Zarejestrowano 30 stycznia 2015 r.

  Uprawniony:

  Furrer + Frey AG, Bern, CH

  Twórcy:

  BEAT FURRER, Bern, CH FELIX NÜNLIST, Herrenschwanden, CH DANIELE APICELLA, Roma, IT

  Patent

  Układ części konstrukcyjnej rusztowania i pionowego elementu rusztowania

  Zarejestrowano 30 stycznia 2015 r.

  Uprawniony:

  Wilhelm Layher Verwaltungs-GmbH, Güglingen-Eibensbach, DE

  Twórcy:

  HELMUT KRELLER, Bad Rappenau, DE

  Wynalazek dotyczy układu, posiadającej główkę przyłączeniową, części konstrukcyjnej rusztowania i, rozpościerającego się w kierunku osi podłużnej, pionowego elementu rusztowania, na którym jest zamocowany, rozpościerający się w poprzek, czyli w kierunku poprzecznym do osi podłużnej elementu ruszt...

  Patent

  Pralka zawierająca zbiornik na wodę do prania i/lub do płukania

  Zarejestrowano 30 stycznia 2015 r.

  Uprawniony:

  FagorBrandt SAS, Rueil-Malmaison, FR

  Twórcy:

  MINH MAN NGUYEN, Lyon, FR PASCAL RODRIGUEZ, Millery, FR FAUSTINE VANHULLE, Lyon, FR HERVÉ PONT, Vinzelles, FR

  Wynalazek dotyczy pralki (fr. une machine ą laver le linge) zawierającej zbiornik na wodę do prania i/lub do płukania. [0002] Niniejszy wynalazek dotyczy ogólnie pralek zawierających zbiornik na wodę do prania i/lub do płukania, umożliwiający wykorzystywanie tej samej wody do prania i/lub do płukania w następnej fazie cyklu prania/mycia lub w trakcie następnego cyklu. [0003] Niniejszy wynalazek znajduje zastosowanie zwłaszcza w pralkach domowych. [0004] Znane są pralki zawierające komorę

  Patent

  Zbiornik na wodę do prania i/lub do płukania dla maszyny myjącej i powiązana z nim maszyna myjąca

  Zarejestrowano 30 stycznia 2015 r.

  Uprawniony:

  FagorBrandt SAS, Rueil-Malmaison, FR

  Twórcy:

  MINH MAN NGUYEN, Lyon, FR PASCAL RRODRIGUEZ, Millery, FR

  Przedmiotem niniejszego wynalazku jest zbiornik na wodę do prania i/lub do płukania maszyny myjącej (fr. une machine ą laver). [0002] Wynalazek dotyczy również maszyny myjącej zawierającej zbiornik na wodę do prania i/lub do płukania, w szczególności pralki (fr. une machine ą laver le linge) lub zmywarki do naczyń (fr. machine ą laver la vaisselle). [0003] Niniejszy wynalazek dotyczy ogólnie maszyn myjących zawierających zbiornik na wodę do prania i/lub do płukania, umożliwiający

  Patent

  Jarzmo wagonu kolejowego

  Zarejestrowano 30 stycznia 2015 r.

  Uprawniony:

  McConway & Torley, LLC, Dallas, US

  Twórcy:

  RICHARD G. MCMILLEN, Pittsburgh, US ANTHONY J. SICILIA, McKees Rocks, US KEVIN S. SAELER, Stoneboro, US

  Patent

  Preparaty do leczenia chorób górnych dróg oddechowych

  Zarejestrowano 30 stycznia 2015 r.

  Uprawniony:

  Indena S.p.A., Milano, IT

  Twórcy:

  EZIO BOMBARDELLI, Groppello Cairoli, IT MASSIMO RONCHI, Milano, IT PAOLO MORAZZONI, Milano, IT

  Wynalazek dotyczy preparatów zawierających ekstrakty z Vaccinium myrtillus lub innych gatunków bogatych w antocyjanozydy, Punica granatum, Echinacea, oraz ewentualnie Krameria triandra. Wspomniane preparaty są użyteczne w leczeniu i zapobieganiu chorobom jamy ustnej i jej przydatków, gardła oraz ...

  Patent

  Okucie zamykające typu zasuwnicy albo zasuwnicy-blokady dla skrzydła drzwi albo okna

  Zarejestrowano 30 stycznia 2015 r.

  Uprawniony:

  FERCO, Reding, FR

  Twórcy:

  ERIC ALVAREZ, Hommert, FR PIERRE MONSCH, Saverne, FR MICHEL STOSSE, Walscheid, FR

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej