Organizatorem konkursu, realizowanego w ramach Programu "Równać Szanse" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży.

Cel programuWsparcie projektów organizacji pozarządowych rozwijających u młodych ludzi umiejętności społeczne przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

Dofinansowywane działaniaOgólnopolski Konkurs Grantowy ma za zadanie wesprzeć finansowo oraz merytoryczne projekty, które przyczynią się do rozwoju kluczowych umiejętności młodych ludzi, m.in.: skutecznego planowania i określania celów oraz ich realizacji, wykorzystania dostępnych zasobów, dostrzegania walorów i ograniczeń własnego środowiska, własnych mocnych i słabych stron, współpracy w grupie, nawiązywania relacji z ludźmi i instytucjami, publicznego prezentowania swoich pomysłów i dokonań.

Grupa docelowaUczestnikami zgłaszanych projektów mają być młodzi ludzie w wieku od 13 do 19 lat (szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Cykliczne działania powinny obejmować grupę 12-20 uczestników przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Kto może ubiegać się o funduszeO dofinansowanie projektów mogą się ubiegać organizacje pozarządowe, zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji, miejskie i gminne domy kultury oraz biblioteki z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). O dofinansowanie mogą się również starać nieformalne grupy dorosłych, pod warunkiem deklaracji założenia do końca realizacji projektu lokalnej organizacji pozarządowej, która będzie kontynuować działania podjęte w ramach projektu.

Czas trwania projektówDofinansowane będą projekty minimum 6-miesięczne, realizowane maksymalnie pomiędzy 1 lutego a 31 sierpnia 2017 r.

Wysokość dofinansowywaniaMaksymalna kwota dotacji to 8 500 zł. Wsparcie obejmuje również szkolenia i doradztwo dla koordynatorów projektów oraz wizyty konsultacyjno-monitoringowe w miejscu realizacji działań. Warunkiem otrzymania dotacji jest udział koordynatora projektu w obowiązkowym szkoleniu (styczeń 2017, Kraków, Warszawa, Poznań). Koszty udziału w szkoleniu pokrywa Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. Dotacja dla wybranych organizacji i instytucji zostanie przekazana 10 lutego 2017 r.

Termin składania wniosków: 25 października 2016 r., do godz. 12.

  • Data publikacji

    5 października 2016 r.

  • Zakończenie naboru

    25 października 2016 r.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej