RITA jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji (FED).

Kraje objęte programemProjekty mogą dotyczyć następujących krajów: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Ukraina, Tadżykistan. 

Cel programu i dofinansowywane działaniaCelem programu jest wyłonienie i dofinansowanie najlepszych projektów realizowanych wspólnie przez partnerów z Polski oraz z co najmniej jednego z krajów objętych Programem. Projekty powinny przyczyniać się do przemian demokratycznych i systemowych w krajach objętych Programem. Organizacje realizujące program mają za zadanie podzielić się polskim doświadczeniem transformacji w następujących sferach:- problemy społeczne, socjalne; - edukacja i wychowanie;- rozwój przedsiębiorczości;- dziedzictwo kulturowe;- rozwój i wsparcie trzeciego sektora;- rozwój i wsparcie samorządu lokalnego;- rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów.

Kto może ubiegać się o dofinansowanieDofinansowanie ze środków Programu mogą uzyskać zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia, fundacje oraz osoby prawne i organizacje powołane na podstawie umów państwo-kościół. Dofinansowanie może dotyczyć wyłącznie współpracy z podmiotami i osobami z wymienionych powyżej krajów (możliwe są uzasadnione merytorycznie wyjątki od tej reguły).

Wnioski składa się wyłącznie online poprzez generator wniosków. Jeden podmiot może złożyć maksymalnie dwa wnioski.

Wysokość dofinansowania Maksymalna wartość dofinansowania to 40.000 zł na jeden wniosek. Wymagany jest minimalny wkład własny w wysokości 15% całej wartości projektu (w postaci wkładu finansowego, rzeczowego lub osobowego). Koszty administracji i zarządzania projektem nie mogą przekroczyć 20% wnioskowanej dotacji.

Budżet programu: 670.000 zł na każdą edycję.

Termin składania wniosków:- 15 października 2016 r. (dla projektów realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.), o godz. 16.

  • Data publikacji

    5 października 2016 r.

  • Zakończenie naboru

    15 października 2016 r.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej