Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program zapobiegania depresji w Polsce na lata 2016 – 2020”  w zakresie następujących zadań:

 1. w latach 2016 – 2017:
  1. opracowania rekomendacji postępowania w zakresie zapobiegania, wykrywaniai leczenia depresji, z uwzględnieniem depresji młodzieńczej, depresji poporodowej u kobiet w okresie postnatalnym oraz depresji u osób starszych (tzw. grupy ryzyka); rekomendacje powinny zawierać przykłady dobrych praktyk z innych krajów,
  2. zgromadzenia danych i przeprowadzenia analizy w zakresie skutecznych metod zapobiegania, wykrywania i leczenia depresji, za szczególnym uwzględnieniem grup ryzyka oraz do przedstawienia Ministrowi Zdrowia raportu z wynikami przeprowadzonej analizy,
  3. udostępnienia Ministrowi Zdrowia rekomendacji, o których mowa w lit. a co najmniej w formie plików pdf do pobrania,
  4. opracowania i przekazania Ministrowi Zdrowia treści, które zostaną wykorzystane w kampanii edukacyjno-informacyjnej, realizowanej w ramach Programu.
 2. w latach 2017 – 2019:
  1. opracowania rekomendacji postępowania w zakresie zapobiegania, wykrywaniai leczenia depresji; rekomendacje powinny zawierać przykłady dobrych praktykz innych krajów,
  2. monitorowania efektów przeprowadzonych działań w Programie, tj. co najmniej monitorowania i ewaluacji efektów kampanii informacyjno–edukacyjnej, działalności wybranych placówek edukacyjnych i placówek systemu opieki zdrowotnej w zakresie profilaktyki depresji w wybranych grupach ryzyka,
  3. udostępniania, wyłonionym przez Ministra Zdrowia kolejnym realizatorom zadań Programu oraz przedstawicielom Ministerstwa Zdrowia, wersji elektronicznej(w formie plików pdf do pobrania) rekomendacji, o których mowa w pkt.1 lit a oraz w pkt. 2 lit. a.
 3. w roku 2020:
  1. dokonania ewaluacji końcowej Programu obejmującej wszystkie interwencje zaplanowane w Programie i przedłożenie Ministrowi Zdrowia raportu ewaluacyjnego w odniesieniu do wskaźników monitorowania oczekiwanych efektów opisanych w dokumencie Programu, przy czym raport ewaluacyjny realizator zobowiązany będzie przedłożyć do 15 stycznia 2021 r.,
  2. wskazania Ministrowi Zdrowia 10 najaktywniejszych podmiotów realizujących profilaktykę depresji.
 4. w latach 2016 – 2020:
  1. przedstawiania Ministrowi Zdrowia kwartalnych sprawozdań z realizacji zadań objętych umowami,
  2. przedstawienia Ministrowi Zdrowia do 15 stycznia każdego roku raportu rocznego zawierającego analizę stopnia realizacji działań podjętych w roku poprzednimw odniesieniu do wskaźników monitorowania oczekiwanych efektów opisanychw dokumencie Programu, przy czym raport za rok 2020 realizator zobowiązany będzie przedłożyć do 15 stycznia 2021 r.
 • Data publikacji

  1 lipca 2016 r.

 • Zakończenie naboru

  15 lipca 2016 r.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej