Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego. 

Termin realizacji zadania upływa w dniu 31 grudnia 2016 r. 

Celem konkursu jest realizacja projektów edukacyjnych, wychowawczych lub społecznych aktywizujących do działań wolontariackich grupy uczniów lub wychowanków ze szkół lub placówek.

1) Celami szczegółowymi Konkursu są:

a) nawiązanie i wypracowanie zasad współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a samorządem i szkołą/placówką w działaniach o charakterze edukacyjnym, wychowawczym lub społecznym z wykorzystaniem idei wolontariatu,

b) realizacja lokalnych działań na rzecz środowiska opartych na analizie występujących potrzeb,

c) wsparcie rozwoju społeczności lokalnej i aktywności obywatelskiej przez zaangażowanie dzieci, młodzieży i wychowanków w wolontariat szkolny,

d) zwiększenie zainteresowania uczniów pracą wolontariacką przez osobiste zaangażowanie w realizację projektów,

e) uwrażliwienie na potrzeby innych i społeczności lokalnej,

f) wzrost liczby inicjatyw uczniowskich oraz zwiększenie zainteresowania problemami społecznymi,

g) upowszechnienie dobrych praktyk wypracowanych w trakcie realizacji projektów; 

  • Data publikacji

    7 lipca 2016 r.

  • Zakończenie naboru

    27 lipca 2016 r.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej