Dodaj do kolekcji

PROGRAM ZAAANGAŻOWANIA SPOŁECZNEGO – ZASADY KONKURSU I. Globalna wizja IKEA: „tworzenie lepszych warunków życia dla wielu ludzi”

Priorytetami dla IKEA jest zaangażowanie w projekty w dwóch obszarach: 

1. Edukacja i rozwój dzieci; 

2. Ochrona środowiska naturalnego.

II. Priorytety zaangażowania  W IKEA Warszawa ta wizja realizowana jest w wymiarze lokalnym. Społeczność lokalna to nie tylko klienci, ale także podmioty działające w najbliższej okolicy sklepu. IKEA Warszawa wspiera przede wszystkim organizacje działające w obszarach dla niej priorytetowych: 1. Dzieci – w IKEA „dzieci to najważniejsi ludzie na świecie”. Koncentrujemy się na wyrównywaniu szans rozwoju i nauki dzieci, pomagamy dzieciom chorym i niepełnosprawnym, poprawiamy warunki życia rodzin. Projekty, w które się angażujemy, to również wszystkie projekty promujące działania edukacyjne oraz budujące świadomość ekologiczną. 2. Środowisko – projekty, w które się angażujemy, powinny mieć pozytywny wpływ na lokalne środowisko naturalne, chcemy przyczyniać się poprawy jego stanu (poprzez m.in. ochronę roślin, obszarów cennych przyrodniczo, zagospodarowanie odpadów).  III. Kryteria wyboru partnerów Aby współpraca z lokalnymi organizacjami miała jak najlepszy wpływ na otoczenie , w ramach prowadzonego programu zaangażowania społecznego IKEA Warszawa koncentruje się na: • Współpracy z organizacjami, które wspierają lokalną społeczność i/lub lokalne środowisko;

• Projektach, w których oferowana pomoc przyniesie jak największy efekt; 

• Programach, które promują różnorodność i obejmują zasięgiem tak dużo osób , jak to tylko możliwe;

• Projektach, w których IKEA będzie mogła brać aktywny udział, wykorzystując własne doświadczenie oraz produkty.  Mając na uwadze powyższe kwestie, określone zostały kryteria obowiązkowe przy ocenie zgłaszanych do konkursu projektów: 1. Czy projekt jest zgodny z wizją IKEA oraz z jej strategią społecznego zaangażowania na poziomie krajowym i globalnym?

2. Czy organizacja jest zarejestrowana jako non-profit lub charytatywna?

3. Czy organizacja prowadzi działalność na terenie Warszawy i okolic?

4. Czy projekt wspiera dużą liczbę osób i uwzględnia różnorodność?

5. Czy głównym celem projektu jest edukacja i pomoc dzieciom oraz/lub ochrona środowiska? 

6. Czy w projekcie można wykorzystać produkty oraz wiedzę IKEA? 

7. Czy pracownicy IKEA mogą się zaangażować w realizację projektu?  IKEA współpracuje wyłącznie z organizacjami, które działają w zgodzie z jej polityką niedyskryminacji osób ze względu na rasę, pochodzenie, płeć, religię, kolor skóry, narodowość, wiek, orientację seksualną, pochodzenie oraz żadną inną chronioną prawem. IV. Z uwagi na ograniczone możliwości, a także strategię krajową i globalną, IKEA stosuje kryteria dotyczące projektów, których nie wspiera:   • Prowadzonych przez organizacje zorientowane na osiąganie zysków; 

• Indywidualnych próśb (dotyczących jednej osoby lub małej grupy osób); 

• O celach religijnych, politycznych, związków zawodowych; 

• Organizacji, które działają poza obszarem najbliższego otoczenia sklepu;

• Sponsoringu sportowego;

• Loterii fantowych;  • Projektów o wąskiej i zamkniętej (np. płatnej) grupie odbiorców – jedna klasa, konkursy i zawody skierowane do wąskich grup, klubów; 

• Organizacji dyskryminujących jakiekolwiek grupy społeczne lub znane z nieetycznych działań; 

• Organizacji, które nie są otwarte dla wszystkich członków lokalnej społeczności; 

• Konferencji, seminariów i sponsoringu innych wydarzeń niezwiązanych z zakresem zainteresowań IKEA; 

• Projektów informacyjnych, które wiążą się z dystrybucją ulotek, literatury, gadżetów itp. na terenie sklepu IKEA (w tym parkingu), niebędących akcjami społecznymi; 

• Zbiórek podpisów, poparcia oraz badań rynku przeprowadzanych na terenie sklepu IKEA dla podmiotów zewnętrznych.  V. W jaki sposób należy zgłosić projekt do konkursu? Jeżeli projekt spełnia kryteria wymienione w niniejszym dokumencie, należy wysłać wypełniony Formularz współpracy wraz z krótką prezentacją/opisem projektu w dowolnej formie (Word, PDF, PowerPoint, JPG) na adres: paulina.piatek@IKEA.com  do końca dnia 31 sierpnia 2016. Jedna organizacja może zgłosić więcej niż jeden projekt, przy czym każdy z projektów powinien być zgłaszany oddzielnie – do każdego z nich powinien zostać wypełniony Formularz współpracy oraz dołączony opis projektu. VI. Jak przebiega proces wyboru partnerów do współpracy?  Przedstawiciele sklepów IKEA Janki i IKEA Targówek przeanalizują zgłoszone projekty pod kątem kryteriów określonych w niniejszym dokumencie i odpowiedzą na przesłane zgłoszenia w terminie do 30 września. • Aplikacja może zostać odrzucona, jeżeli nie spełnia kryteriów wymienionych w niniejszym dokumencie; 

• Pod uwagę zostaną wzięte wyłącznie zgłoszenia zawierające wszystkie wymagane dokumenty (Formularz współpracy z wypełnionymi wszystkimi polami oraz opis projektu) 

• Może zostać wysłana prośba o dosłanie dodatkowych informacji;

• Może zostać wysłane zaproszenie na spotkanie w celu dokładniejszego omówienia projektu.  Wybrany zostanie przynajmniej jeden projekt w obszarze związanym z edukacją i rozwojem dzieci oraz przynajmniej jeden w obszarze ochrony środowiska naturalnego. W zależności od charakterystyki, zasięgu i rodzajów projektu, oba sklepy IKEA mogą podjąć decyzję o wspólnej realizacji danego projektu lub tylko jeden sklep zdecyduje się na współpracę z daną organizacją. VII. Co w ramach współpracy z IKEA Warszawa otrzymają organizacje pozarządowe wyłonione w konkursie „Minigranty”? Wybranym partnerom sklepy IKEA Janki i IKEA Targówek przez okres trwania współpracy (1.10.2016 – 30.08.2017) przekażą darowiznę produktów IKEA o wartości brutto do 10 000 zł (maksymalna kwota na jeden projekt) oraz wsparcie akcji środkami medialnymi, tj. opublikowanie informacji o zawiązaniu współpracy i jej efektach (notatka prasowa, ogłoszenie na stronie internetowej, informacja na profilu Facebook). Wszelkie ustalenia o innej lub dodatkowej promocji współpracy i formie wsparcia organizacji przez IKEA Warszawa zostaną ustalone po wyłonieniu zwycięzcy konkursu.

  • Data publikacji

    27 czerwca 2016 r.

  • Zakończenie naboru

    31 sierpnia 2016 r.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej