Ogółem
 • literatura piękna

  65.3%

 • inna dziedzina

  29.1%

 • literatura fachowa, zawodowa professional, specialized

  20.5%

 • literatura popularno-naukowa popular-scientific

  17%

 • wydawnictwa encyklope-dyczno- poradnikowe

  15.8%

 • literatura naukowa scientific

  11.9%

 • brak odpowiedzi

  1.1%

Mężczyźni Kobiety
literatura piękna 52.3% 72%
inna dziedzina 29% 29.2%
literatura fachowa, zawodowa professional, specialized 28.9% 16.2%
literatura popularno-naukowa popular-scientific 22.8% 14%
wydawnictwa encyklope-dyczno- poradnikowe 15.4% 16%
literatura naukowa scientific 14.9% 10.3%
brak odpowiedzi 1.4% 0.9%
15 – 24 lat 25 – 34 lata 35 – 49 lat 50 – 64 lata 65 lat i więcej
literatura piękna 57.5% 63.4% 64.5% 67.9% 70.9%
inna dziedzina 31.1% 29.5% 28.6% 27.3% 28.9%
literatura fachowa, zawodowa professional, specialized 18.3% 28.7% 28.3% 17.7% 7.4%
literatura popularno-naukowa popular-scientific 20.5% 17.4% 16.2% 15.3% 15.8%
wydawnictwa encyklope-dyczno- poradnikowe 17.3% 12.4% 15.8% 17.3% 14.8%
literatura naukowa scientific 22.4% 13% 11.6% 7% 6.3%
brak odpowiedzi 1.1% 1.4% 0.9% 1.1% 0.9%
Wyższe Średnie Zasadnicze zawodowe Pozostałe
literatura piękna 71.1% 64.2% 60.1% 59.4%
inna dziedzina 26.9% 29% 28.8% 33.1%
literatura fachowa, zawodowa professional, specialized 37.2% 16.8% 8.1% 7.6%
literatura popularno-naukowa popular-scientific 25.4% 15.5% 8.1% 11.9%
wydawnictwa encyklope-dyczno- poradnikowe 19.3% 14.5% 12.9% 14.2%
literatura naukowa scientific 17.9% 9% 3.6% 14.6%
brak odpowiedzi 0.6% 1% 1.2% 1.8%
Centralny Południowy Wschodni Północno-zachodni Południowo-zachodni Północny
literatura piękna 66.2% 61.7% 64.1% 69.6% 61.7% 68.3%
inna dziedzina 28.8% 31.2% 30% 27.2% 29% 27.7%
literatura fachowa, zawodowa professional, specialized 24.1% 20.6% 16.9% 19.9% 18.5% 20.7%
literatura popularno-naukowa popular-scientific 19.9% 15.3% 16.7% 14.6% 17% 16.9%
wydawnictwa encyklope-dyczno- poradnikowe 14.4% 17.1% 17.2% 13.5% 18% 15.5%
literatura naukowa scientific 14% 11.9% 11.9% 9.9% 12% 9.9%
brak odpowiedzi 0.7% 2.1% 0.5% 0.6% 1.7% 0.9%
Miasta – razem Miasta o liczbie mieszkańców 500 tys. i więcej Miasta o liczbie mieszkańców 200-499 tys. Miasta o liczbie mieszkańców 100-199 tys. Miasta o liczbie mieszkańców 20-99 tys. Miasta o liczbie mieszkańców poniżej 20 tys. Wsie
literatura piękna 67.6% 69.9% 74.6% 69.7% 64.5% 62.1% 59.7%
inna dziedzina 29.1% 31.5% 26.2% 26% 29.3% 29.9% 29.2%
literatura fachowa, zawodowa professional, specialized 22.1% 27.7% 26.6% 17% 17.9% 19.9% 16.8%
literatura popularno-naukowa popular-scientific 18.9% 26.6% 20.4% 19.6% 15.2% 12.9% 12.3%
wydawnictwa encyklope-dyczno- poradnikowe 16.7% 19.9% 18.5% 11.5% 15.7% 15.5% 13.6%
literatura naukowa scientific 13.2% 17.1% 16.4% 12.5% 8.1% 13.2% 8.8%
brak odpowiedzi 1% 0.9% 0.6% 0.3% 1.6% 1% 1.1%
Gospodarstwa pracowników Gospodarstwa robotnicze Gospodarstwa nierobotnicze Gospodarstwa rolników Gospodarstwa pracujących na własny rachunek Gospodarstwa emerytów i rencistów Gospodarstwa emerytów Gospodarstwa rencistów
literatura piękna 65% 60.3% 68.5% 53.6% 63.1% 69.6% 70.9% 63.5%
inna dziedzina 29.7% 31% 28.8% 27.4% 34.6% 25.6% 25.3% 27%
literatura fachowa, zawodowa professional, specialized 25% 12.3% 34.4% 18.9% 30.2% 9.2% 9.5% 8%
literatura popularno-naukowa popular-scientific 17.7% 10.3% 23.2% 13.1% 17.1% 15.7% 16.3% 13%
wydawnictwa encyklope-dyczno- poradnikowe 16.4% 14.3% 17.9% 8.8% 18% 15.2% 15.5% 13.6%
literatura naukowa scientific 13% 7.6% 17% 15.9% 16.1% 6.1% 6.3% 5.4%
brak odpowiedzi 0.9% 1.2% 0.7% 0.6% 0.8% 1.2% 1.3% 0.8%

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej