Kultura
Ogółem
 • umiejętnością zachowania się w każdej sytuacji

  64%

 • dbałością o sposób wypowiedzi, nieużywaniem wulgaryzmów

  56.5%

 • wykształceniem

  25.7%

 • tolerancją wobec innych przekonań, rasy, religii  

  23.7%

 • czystością i schludnym ubiorem

  21.2%

 • czytaniem książek, bywaniem w bibliotece

  20%

 • chodzeniem do teatru, kina

  14.6%

 • bywaniem na spotkaniach towarzyskich. przyjęciach, u znajomych

  10.6%

 • znajomością polityki i świata współczesnego

  8.7%

 • chodzeniem do muzeum, na wystawy

  8.3%

 • chodzeniem na koncerty, do opery

  7.4%

 • znajomością języków obcych

  5.7%

 • nie wiem / brak odpowiedzi

  2.8%

 • czymś innym

  0.9%

Mężczyźni Kobiety
umiejętnością zachowania się w każdej sytuacji 61.9% 65.5%
dbałością o sposób wypowiedzi, nieużywaniem wulgaryzmów 53.9% 58.5%
wykształceniem 24.9% 26.3%
tolerancją wobec innych przekonań, rasy, religii   22.1% 24.8%
czystością i schludnym ubiorem 20.6% 21.7%
czytaniem książek, bywaniem w bibliotece 17.6% 21.8%
chodzeniem do teatru, kina 13.6% 15.3%
bywaniem na spotkaniach towarzyskich. przyjęciach, u znajomych 11.7% 9.8%
znajomością polityki i świata współczesnego 11.7% 6.6%
chodzeniem do muzeum, na wystawy 8.5% 8.1%
chodzeniem na koncerty, do opery 7.2% 7.6%
znajomością języków obcych 5.7% 5.7%
nie wiem / brak odpowiedzi 4.4% 1.7%
czymś innym 1.2% 0.6%
  0% 0%
15 – 24 lat 25 – 34 lata 35 – 49 lat 50 – 64 lata 65 lat i więcej
umiejętnością zachowania się w każdej sytuacji 62.2% 63.6% 65% 65% 62.7%
dbałością o sposób wypowiedzi, nieużywaniem wulgaryzmów 54.7% 57.5% 56.9% 55.3% 58.2%
wykształceniem 29.4% 26.3% 24.3% 24.9% 25.5%
tolerancją wobec innych przekonań, rasy, religii   21.2% 27.6% 25.5% 23.6% 19.7%
czystością i schludnym ubiorem 19.7% 19.9% 21.5% 20.7% 23.8%
czytaniem książek, bywaniem w bibliotece 15.5% 19.6% 20% 21.2% 21.9%
chodzeniem do teatru, kina 14.9% 16.8% 15.2% 13.9% 12.7%
bywaniem na spotkaniach towarzyskich. przyjęciach, u znajomych 15.3% 11.5% 9.7% 9.9% 8.8%
znajomością polityki i świata współczesnego 8.4% 8.2% 8.9% 9.7% 7.7%
chodzeniem do muzeum, na wystawy 9.6% 9.8% 8.4% 7.6% 6.7%
chodzeniem na koncerty, do opery 8.3% 6% 7.4% 7.5% 7.8%
znajomością języków obcych 7.8% 5.3% 5.4% 5.8% 4.8%
nie wiem / brak odpowiedzi 2.9% 2% 2.8% 2.8% 3.6%
czymś innym 0.6% 0.4% 1.1% 1% 1%
  0% 0% 0% 0% 0%
Wyższe Średnie Zasadnicze zawodowe Pozostałe
umiejętnością zachowania się w każdej sytuacji 68% 67.4% 62.1% 56.8%
dbałością o sposób wypowiedzi, nieużywaniem wulgaryzmów 63.5% 58.9% 52.5% 50.7%
wykształceniem 26.1% 24% 24.8% 29.2%
tolerancją wobec innych przekonań, rasy, religii   33.4% 25.1% 19.7% 16.5%
czystością i schludnym ubiorem 15.9% 20.7% 23.8% 24.1%
czytaniem książek, bywaniem w bibliotece 26.4% 21.5% 16.7% 15.4%
chodzeniem do teatru, kina 16.5% 15.8% 13.7% 11.8%
bywaniem na spotkaniach towarzyskich. przyjęciach, u znajomych 7.1% 11.2% 11.9% 11.7%
znajomością polityki i świata współczesnego 10.2% 8.8% 8.8% 6.9%
chodzeniem do muzeum, na wystawy 7.9% 8.6% 8.3% 8%
chodzeniem na koncerty, do opery 7.3% 7.4% 7.5% 7.4%
znajomością języków obcych 3.4% 5.5% 7.2% 6.4%
nie wiem / brak odpowiedzi 0.8% 1.1% 3.8% 6.5%
czymś innym 1.1% 0.8% 1.1% 0.5%
  0% 0% 0% 0%
Centralny Południowy Wschodni Północno-zachodni Południowo-zachodni Północny
umiejętnością zachowania się w każdej sytuacji 66.5% 57.9% 64.3% 63.2% 65.5% 67.8%
dbałością o sposób wypowiedzi, nieużywaniem wulgaryzmów 57.8% 51.2% 57% 56.1% 59.8% 59.4%
wykształceniem 24.1% 23.5% 27% 28.4% 23.9% 27.9%
tolerancją wobec innych przekonań, rasy, religii   24.9% 20.7% 22.4% 23.2% 27.2% 25.6%
czystością i schludnym ubiorem 17.8% 22% 21.1% 22.4% 22.9% 23.3%
czytaniem książek, bywaniem w bibliotece 23.9% 17.3% 18.6% 18.5% 19% 22.1%
chodzeniem do teatru, kina 16.6% 16.9% 11.8% 15.4% 13.5% 11.5%
bywaniem na spotkaniach towarzyskich. przyjęciach, u znajomych 9.3% 11.4% 12.5% 11.1% 9.3% 9.4%
znajomością polityki i świata współczesnego 9% 9.3% 8.5% 7.7% 10.3% 7.6%
chodzeniem do muzeum, na wystawy 8.8% 11% 6.9% 10% 5.8% 5.2%
chodzeniem na koncerty, do opery 8.6% 9.1% 5.7% 7.3% 7.4% 5.5%
znajomością języków obcych 4.6% 6.5% 7.8% 5.2% 4.3% 4.9%
nie wiem / brak odpowiedzi 2.6% 4.1% 2.5% 2.7% 2.7% 2.2%
czymś innym 0.9% 0.8% 0.7% 0.8% 1.9% 0.6%
  0% 0% 0% 0% 0% 0%
Miasta – razem Miasta o liczbie mieszkańców 500 tys. i więcej Miasta o liczbie mieszkańców 200-499 tys. Miasta o liczbie mieszkańców 100-199 tys. Miasta o liczbie mieszkańców 20-99 tys. Miasta o liczbie mieszkańców poniżej 20 tys. Wsie
umiejętnością zachowania się w każdej sytuacji 65.3% 63.3% 67.1% 62.7% 65.6% 67% 61.8%
dbałością o sposób wypowiedzi, nieużywaniem wulgaryzmów 58.7% 57.1% 63.6% 62% 57.2% 57.2% 53%
wykształceniem 24.2% 22.7% 23.7% 22.8% 26% 23.9% 28.1%
tolerancją wobec innych przekonań, rasy, religii   26.8% 28.1% 26.7% 23.9% 26.9% 27.1% 18.7%
czystością i schludnym ubiorem 20.9% 16.8% 21.7% 23.9% 19.6% 24.3% 21.7%
czytaniem książek, bywaniem w bibliotece 22% 31.3% 17.9% 23.8% 17.7% 21.7% 16.9%
chodzeniem do teatru, kina 16.2% 21.1% 12.4% 15.8% 16.6% 14.2% 12.1%
bywaniem na spotkaniach towarzyskich. przyjęciach, u znajomych 9% 6.3% 7% 8% 11% 10.4% 13.2%
znajomością polityki i świata współczesnego 8.6% 9.3% 9.5% 6.4% 7.9% 9.7% 8.9%
chodzeniem do muzeum, na wystawy 8.9% 12.3% 6.8% 7.1% 9.4% 7.6% 7.3%
chodzeniem na koncerty, do opery 7.7% 9% 7.6% 5.4% 8.4% 6.6% 7%
znajomością języków obcych 5.1% 4.8% 3.2% 6.8% 5.6% 4.9% 6.7%
nie wiem / brak odpowiedzi 2.1% 1.8% 2.2% 1.5% 2.1% 2.5% 4%
czymś innym 1% 2% 1.1% 0.4% 0.9% 0.6% 0.6%
  0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Gospodarstwa pracowników Gospodarstwa robotnicze Gospodarstwa nierobotnicze Gospodarstwa rolników Gospodarstwa pracujących na własny rachunek Gospodarstwa emerytów i rencistów Gospodarstwa emerytów Gospodarstwa rencistów
umiejętnością zachowania się w każdej sytuacji 65.5% 63.9% 67.6% 66.4% 63.1% 61.5% 62% 59.2%
dbałością o sposób wypowiedzi, nieużywaniem wulgaryzmów 57% 53.9% 60.8% 56.3% 52.8% 56.6% 57.1% 54.4%
wykształceniem 24.4% 24.5% 24.3% 29.7% 27.2% 27.2% 26.4% 30.1%
tolerancją wobec innych przekonań, rasy, religii   25.3% 21.5% 30.1% 16.9% 29.3% 20.5% 21.5% 16.3%
czystością i schludnym ubiorem 21.3% 24% 17.9% 22.1% 17.4% 22.1% 21.3% 25%
czytaniem książek, bywaniem w bibliotece 19.2% 16.5% 22.5% 15.5% 21.6% 22.3% 23.4% 17.4%
chodzeniem do teatru, kina 15.9% 14.7% 17.3% 7.6% 18.9% 13.4% 13.5% 13%
bywaniem na spotkaniach towarzyskich. przyjęciach, u znajomych 10.1% 11.3% 8.6% 17.3% 9.2% 10.1% 9.4% 12.9%
znajomością polityki i świata współczesnego 9.1% 9% 9.3% 8.3% 9.2% 7.8% 8.1% 6.3%
chodzeniem do muzeum, na wystawy 9.2% 9.4% 9% 5.1% 8.8% 7.4% 7.6% 6.8%
chodzeniem na koncerty, do opery 7.3% 6.9% 7.8% 4.1% 8.8% 8.2% 8.5% 7.1%
znajomością języków obcych 5.5% 6.4% 4.4% 6.4% 5.8% 5.9% 5.7% 7%
nie wiem / brak odpowiedzi 2.5% 3.3% 1.5% 3.3% 2% 3.3% 3.1% 4.5%
czymś innym 0.8% 0.9% 0.7% 0.5% 1.4% 0.9% 1% 0.7%
  0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej