Ogółem
 • sztuka (muzyka, kino teatr, balet, architektura, malarstwo, galeria sztuki)

  41%

 • styl życia i obyczaje

  40.8%

 • edukacja i rodzina (wychowanie)

  32.7%

 • tradycja, języki, obyczaje i wspólnoty społeczne i kulturowe

  32.1%

 • wiedza i nauka (badania)

  26.7%

 • literatura, poezja, dramaturgia, autorzy

  15.7%

 • cywilizacja (europejska, zachodnia, etc.)

  14%

 • muzea i zabytki

  13.9%

 • wartości i przekonania (w tym filozofia i religia)

  12%

 • historia

  10.1%

 • wypoczynek, sport, podróże, zabawa

  9.6%

 • nie interesuje mnie, to nie dla mnie

  2.9%

 • brak odpowiedzi

  1.7%

 • inne

  0.5%

 • zbyt elitarne, snobistyczne, eleganckie, nudne

  0.5%

Mężczyźni Kobiety
sztuka (muzyka, kino teatr, balet, architektura, malarstwo, galeria sztuki) 39.2% 42.3%
styl życia i obyczaje 39.8% 41.4%
edukacja i rodzina (wychowanie) 30.4% 34.3%
tradycja, języki, obyczaje i wspólnoty społeczne i kulturowe 31.1% 32.8%
wiedza i nauka (badania) 26.8% 26.6%
literatura, poezja, dramaturgia, autorzy 14% 17%
cywilizacja (europejska, zachodnia, etc.) 15.6% 12.8%
muzea i zabytki 13.9% 14%
wartości i przekonania (w tym filozofia i religia) 10.7% 13%
historia 11.2% 9.3%
wypoczynek, sport, podróże, zabawa 10.8% 8.7%
nie interesuje mnie, to nie dla mnie 4% 2.1%
brak odpowiedzi 1.9% 1.5%
inne 0.7% 0.4%
zbyt elitarne, snobistyczne, eleganckie, nudne 0.6% 0.4%
15 – 24 lat 25 – 34 lata 35 – 49 lat 50 – 64 lata 65 lat i więcej
sztuka (muzyka, kino teatr, balet, architektura, malarstwo, galeria sztuki) 43.7% 46.6% 43.8% 38.7% 33.9%
styl życia i obyczaje 43.1% 39.9% 41.5% 41.9% 37.1%
edukacja i rodzina (wychowanie) 26.9% 33.4% 34.4% 33.4% 32.8%
tradycja, języki, obyczaje i wspólnoty społeczne i kulturowe 36.1% 33.9% 31.8% 30.1% 31.1%
wiedza i nauka (badania) 28.8% 27.4% 24.7% 26.7% 27.2%
literatura, poezja, dramaturgia, autorzy 13.2% 16.3% 17.3% 15.7% 14.8%
cywilizacja (europejska, zachodnia, etc.) 18.5% 13.6% 14.4% 13.1% 11.7%
muzea i zabytki 13.9% 15.3% 14.5% 13.1% 13.2%
wartości i przekonania (w tym filozofia i religia) 9.7% 10.6% 12.5% 12.6% 13.4%
historia 9.2% 9.3% 8.6% 10.9% 12.3%
wypoczynek, sport, podróże, zabawa 11.4% 9.8% 10.1% 9.9% 6.8%
nie interesuje mnie, to nie dla mnie 1.7% 2.2% 2.2% 2.9% 5.1%
brak odpowiedzi 1.7% 0.9% 1.1% 1.8% 3%
inne 0.3% 0.6% 0.5% 0.6% 0.7%
zbyt elitarne, snobistyczne, eleganckie, nudne 0.8% 0.7% 0.3% 0.5% 0.3%
Wyższe Średnie Zasadnicze zawodowe Pozostałe
sztuka (muzyka, kino teatr, balet, architektura, malarstwo, galeria sztuki) 53.1% 44% 35.5% 30.9%
styl życia i obyczaje 40.6% 41.9% 40.8% 38.9%
edukacja i rodzina (wychowanie) 31.9% 34.1% 34.5% 28.7%
tradycja, języki, obyczaje i wspólnoty społeczne i kulturowe 38.3% 33.2% 29% 28.1%
wiedza i nauka (badania) 26% 28.6% 25.5% 25.9%
literatura, poezja, dramaturgia, autorzy 22% 17.5% 11.6% 11.5%
cywilizacja (europejska, zachodnia, etc.) 18.3% 13.5% 12.7% 12%
muzea i zabytki 16.1% 13.7% 14.1% 11.8%
wartości i przekonania (w tym filozofia i religia) 14.4% 13.1% 9.7% 11%
historia 8.2% 10.9% 10.8% 10%
wypoczynek, sport, podróże, zabawa 6.8% 10.3% 10.5% 9.9%
nie interesuje mnie, to nie dla mnie 0.3% 1% 3.8% 7.3%
brak odpowiedzi 0.3% 0.9% 2% 4%
inne 0.4% 0.8% 0.5% 0.4%
zbyt elitarne, snobistyczne, eleganckie, nudne 0.4% 0.4% 0.6% 0.6%
Centralny Południowy Wschodni Północno-zachodni Południowo-zachodni Północny
sztuka (muzyka, kino teatr, balet, architektura, malarstwo, galeria sztuki) 46.4% 42.2% 32.5% 41.3% 34.5% 46.5%
styl życia i obyczaje 38.2% 37.9% 45% 45.2% 44.9% 35%
edukacja i rodzina (wychowanie) 30.1% 33.2% 33.5% 31.4% 36.7% 33.5%
tradycja, języki, obyczaje i wspólnoty społeczne i kulturowe 30.7% 30.3% 33.9% 32.3% 33.5% 33.4%
wiedza i nauka (badania) 29.2% 24.3% 27.8% 27% 25.3% 25.1%
literatura, poezja, dramaturgia, autorzy 19.4% 15.4% 12% 14.5% 12.9% 18.5%
cywilizacja (europejska, zachodnia, etc.) 14.5% 11.8% 14.1% 16.3% 15.4% 12.3%
muzea i zabytki 16.2% 14.5% 12% 14.4% 10.3% 14.2%
wartości i przekonania (w tym filozofia i religia) 12.7% 10% 14.1% 11.4% 16.7% 8.3%
historia 10.6% 12.1% 6.9% 8% 13.8% 10.4%
wypoczynek, sport, podróże, zabawa 9.2% 9.6% 9.1% 11.6% 9.3% 8.5%
nie interesuje mnie, to nie dla mnie 2.5% 4.1% 3.5% 2.6% 2.2% 1.9%
brak odpowiedzi 1.2% 2% 1.8% 0.9% 3.3% 1.5%
inne 0.9% 0.6% 0.2% 0.4% 1.1% 0.2%
zbyt elitarne, snobistyczne, eleganckie, nudne 0.4% 0.8% 0.4% 0.2% 1% 0.3%
Miasta – razem Miasta o liczbie mieszkańców 500 tys. i więcej Miasta o liczbie mieszkańców 200-499 tys. Miasta o liczbie mieszkańców 100-199 tys. Miasta o liczbie mieszkańców 20-99 tys. Miasta o liczbie mieszkańców poniżej 20 tys. Wsie
sztuka (muzyka, kino teatr, balet, architektura, malarstwo, galeria sztuki) 44.6% 53.8% 43% 44.6% 42.6% 40.3% 35.3%
styl życia i obyczaje 40.2% 34.6% 39.9% 41.2% 42.9% 41.1% 41.6%
edukacja i rodzina (wychowanie) 32.6% 28.1% 34.9% 36% 34.1% 30.9% 32.8%
tradycja, języki, obyczaje i wspólnoty społeczne i kulturowe 32.5% 34.9% 33% 29% 29.5% 36.1% 31.6%
wiedza i nauka (badania) 27.2% 28.3% 23.5% 27.3% 26.8% 29.1% 26%
literatura, poezja, dramaturgia, autorzy 17.5% 22.3% 15.4% 18% 16.9% 15.1% 12.9%
cywilizacja (europejska, zachodnia, etc.) 14.3% 19.5% 17.8% 10.6% 11.3% 13.7% 13.4%
muzea i zabytki 15.7% 19.6% 11.7% 13.8% 16.9% 14.6% 11.1%
wartości i przekonania (w tym filozofia i religia) 12.1% 10.1% 11.7% 13.2% 11% 15% 12%
historia 10.6% 12.3% 7.5% 8.1% 11.5% 11.5% 9.3%
wypoczynek, sport, podróże, zabawa 9.8% 7.9% 7.8% 9.9% 11.7% 10.2% 9.1%
nie interesuje mnie, to nie dla mnie 1.7% 1.2% 1.8% 1% 1.8% 2.2% 4.8%
brak odpowiedzi 1.4% 1.1% 0.9% 0.7% 1.8% 1.7% 2.2%
inne 0.7% 1.7% 0.2% 0.2% 1.1% 0.1% 0.3%
zbyt elitarne, snobistyczne, eleganckie, nudne 0.3% 0.3% 0.6% 0% 0.1% 0.7% 0.8%
Gospodarstwa pracowników Gospodarstwa robotnicze Gospodarstwa nierobotnicze Gospodarstwa rolników Gospodarstwa pracujących na własny rachunek Gospodarstwa emerytów i rencistów Gospodarstwa emerytów Gospodarstwa rencistów
sztuka (muzyka, kino teatr, balet, architektura, malarstwo, galeria sztuki) 44.3% 39.1% 50.7% 35% 47% 35.4% 36.4% 31.1%
styl życia i obyczaje 41.5% 43% 39.6% 42.8% 35.9% 40.7% 39.9% 44.3%
edukacja i rodzina (wychowanie) 32.8% 33.6% 31.8% 26.1% 33.1% 33.6% 34.3% 30.7%
tradycja, języki, obyczaje i wspólnoty społeczne i kulturowe 32.6% 31.5% 33.9% 33% 36.7% 29.6% 30.3% 27%
wiedza i nauka (badania) 26.3% 25.8% 27% 27.4% 28.4% 26.4% 27% 23.8%
literatura, poezja, dramaturgia, autorzy 16.2% 12.4% 21% 13.8% 19.7% 15.1% 15.8% 12.3%
cywilizacja (europejska, zachodnia, etc.) 14.2% 13% 15.8% 13.9% 16.7% 12.7% 13.4% 10%
muzea i zabytki 14.8% 14.2% 15.5% 11.3% 14.4% 12.8% 13.2% 11.2%
wartości i przekonania (w tym filozofia i religia) 11.8% 10.4% 13.5% 11.1% 13.3% 12.8% 12.6% 13.4%
historia 9.2% 9.4% 8.9% 9.1% 12.3% 11.8% 12% 11.1%
wypoczynek, sport, podróże, zabawa 10.3% 11.1% 9.4% 9% 8.7% 8.4% 7.9% 10.5%
nie interesuje mnie, to nie dla mnie 2.3% 3.2% 1.1% 4.3% 1.7% 3.9% 3.8% 4.5%
brak odpowiedzi 1.1% 1.4% 0.8% 3% 0.7% 2.5% 2% 4.5%
inne 0.5% 0.5% 0.4% 0% 0.2% 0.9% 1% 0.4%
zbyt elitarne, snobistyczne, eleganckie, nudne 0.5% 0.6% 0.5% 0% 0.4% 0.6% 0.6% 0.6%

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej