STOWARZYSZENIE

  STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW KULTURY FIZYCZNEJ - "AZYL"

  KRS 0000775443 Lwówek Śląski Rejestracja 8 marca 2019 r.

  CELAMI STOWARZYSZENIA SĄ: 1) CELEM STOWARZYSZENIA JEST PROPAGOWANIE AKTYWNEGO I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA POPRZEZ KULTURĘ FIZYCZNĄ (SPORT, REKREACJA, TURYSTYKA, REHABILITACJA). 2) POPULARYZACJA KULTURY FIZ...

  STOWARZYSZENIE

  STOWARZYSZENIE VIA REGIA PIESZKÓW

  KRS 0000769116 Pieszków Rejestracja 29 stycznia 2019 r.

  1) DZIAŁANIE NA RZECZ ROZWOJU PIESZKOWA, POGŁĘBIENIA WIEDZY HISTORYCZNEJ DOTYCZĄCEJ WSI I PRZEBIEGAJĄCEJ PRZEZ NIĄ DROGI KRÓLEWIECKIEJ(VIA REGIA); 2) PROMOCJA REGIONU I ZWIĘKSZENIE JEGO POTENCJAŁU TUR...

  FUNDACJA

  FUNDACJA IM. ŚWIĘTEJ AGNIESZKI PATRONKI DZIECI

  KRS 0000747340 Lwówek Śląski Rejestracja 5 września 2018 r.

  STOWARZYSZENIE

  STOWARZYSZENIE LITERATURY I SZTUKI "VADE-MECUM"

  KRS 0000744913 Rakowice Wielkie Rejestracja 21 sierpnia 2018 r.

  - PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ NA RZECZ AGLOMERACJI SPOŁECZNEJ - WSPIERANIE DZIAŁAŃ KULTURALNYCH, ARTYSTYCZNYCH, NAUKOWYCH I EDUKACYJNYCH - PROPAGOWANIE I ROZWÓJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ...

  STOWARZYSZENIE

  STOWARZYSZENIE "BIAŁOGÓRZANIE"

  KRS 0000743957 Kotliska Rejestracja 9 sierpnia 2018 r.

  1.POMOC SPOŁECZNA, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB; 2.DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZA...

  STOWARZYSZENIE

  "STOWARZYSZENIE SZKOŁA MISTRZÓW"

  KRS 0000737407 Lwówek Śląski Rejestracja 21 czerwca 2018 r.

  1.WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ WYCHOWAWCZYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I PRZEDSZKOLACH, W SZCZEGÓLNOŚCI W LWÓWKU ŚLĄSKIM; 2.POMAGANIE UCZNIOM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI LOSOWEJ LUB MATERIALNEJ; 3...

  FUNDACJA

  FUNDACJA IM. ŚW. KRZYSZTOFA WE LWÓWKU ŚLĄSKIM

  KRS 0000721097 Lwówek Śląski Rejestracja 27 lutego 2018 r.

  STOWARZYSZENIE

  STOWARZYSZENIE "CZERWONA JARZĘBINA"

  KRS 0000716624 Skorzynice Rejestracja 1 lutego 2018 r.

  1. POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB; 2. DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ O...

  STOWARZYSZENIE

  KLUB WSPINACZKOWO - ROWEROWY "LEO"

  KRS 0000658199 Lwówek Śląski Rejestracja 12 stycznia 2017 r.

  GŁÓWNYM CELEM KLUBU JEST PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE SPORTÓW ROWEROWYCH I WSPINACZKI...

  FUNDACJA

  " NIE WYKLUCZAM" - FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY ZAGROŻONEJ WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII I MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU WYCHOWAWCZY...

  KRS 0000650042 Lwówek Śląski Rejestracja 2 grudnia 2016 r.

  1. POMOC NA RZECZ MŁODZIEŻY ZAGROŻONEJ WYKLUCZENIAM SPOŁECZNYM, 2. DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA, 3. NAUKA, EDUKACJA I WYCHOWANIE, 4. ZWIĘKSZANIE DOSTĘPU DO SFER KULTURY MŁODZIEŻY ZAGROŻONEJ MARGINALIZACJI...

  STOWARZYSZENIE

  STOWARZYSZENIE "PIASKOWE WZGÓRZA"

  KRS 0000592704 Zbylutów Rejestracja 17 grudnia 2015 r.

  ZADANIA W ZAKRESIE: 1) POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB; 2) DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWO...

  STOWARZYSZENIE

  STOWARZYSZENIE KAWALERYJSKIE IM. 6. PUŁKU UŁANÓW KANIOWSKICH W LIKWIDACJI

  KRS 0000581831 Włodzice Wielkie Rejestracja 21 października 2015 r.

  1. KULTYWOWANIE TRADYCJI KAWALREII POLSKIEJ, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM TRADYCJI 6. PUŁKU UŁANÓW KANIOWSKICH 2. UPOWSZECHNIANIE WIEDZY O KRESACH WSCHODNICH RZECZPOSPOLITEJ 3. UTWORZENIE SEKCJI KAWA...

  STOWARZYSZENIE

  STOWARZYSZENIE "LOWER SILESIA COUNTRY LIFE"

  KRS 0000560483 Płóczki Górne Rejestracja 29 maja 2015 r.

  CELEM STOWARZYSZENIA JEST ODRODZENIE HISTORYCZNEGO I KULTUROWEGO DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ PROMOCJA I WSPIERANIE ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO OBSZARÓW WIEJSKICH I MIEJSKO - WIEJSKICH DOLNEGO ŚL...

  STOWARZYSZENIE

  STOWARZYSZENIE "ZSET - NASZA SZKOŁA"

  KRS 0000557623 Rakowice Wielkie Rejestracja 14 maja 2015 r.

  1.CELEM STOWARZYSZENIA JEST PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ NA RZECZ OGÓŁU SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ W FORMIE: -POZYSKIWANIA ŚRODKÓW NA MODERNIZACJĘ I FUNKCJONOWANIE SZKOŁY -MINIMALIZOWANIA KOSZTÓW UT...

  STOWARZYSZENIE

  STOWARZYSZENIE MOTOCYKLISTÓW "LEOPOLIS BIKERS"

  KRS 0000556655 Lwówek Śląski Rejestracja 6 maja 2015 r.

  CELEM STOWARZYSZENIA JEST: 1. PROPAGOWANIE RUCHU MOTOCYKLOWEGO; 2. PROPAGOWANIE SPORTÓW MOTOCYKLOWYCH; 3. PROPAGOWANIE SZEROKO POJĘTEJ TURYSTYKI MOTOCYKLOWEJ; 4. POMOC CZŁONKOM STOWARZYSZENIA POSZKODO...

  FUNDACJA

  FUNDACJA ROZWOJU DZIECI "RAZEM"

  KRS 0000551520 Lwówek Śląski Rejestracja 31 marca 2015 r.

  1. EDUKACJA, OŚWIATA WYCHOWANIE, ZDROWIE I OPIEKA SPOŁECZNA NA RZECZ WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU DZIECI 2. PROMOWANIE I WSPIERANIE DZIAŁAŃ PODNOSZĄCYCH ZNACZENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI WCZESNEJ EDUKACJI DLA KAR...

  FUNDACJA

  FUNDACJA WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSI DOLNOŚLĄSKIEJ "IZERSKIE SKARBY"

  KRS 0000501989 Nagórze Rejestracja 24 kwietnia 2014 r.

  CELAMI FUNDACJI SĄ: 1. PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ, POSTAW PATRIOTYCZNYCH, PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI ORAZ ROZWÓJ ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ. 2. DĄŻENIE DO ...

  STOWARZYSZENIE

  STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI WŁODZICE

  KRS 0000426776 Włodzice Wielkie Rejestracja 11 lipca 2012 r.

  1) WSPIERANIE WSZECHSTRONNEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU: SPOŁECZNEGO, KULTURALNEGO I GOSPODARCZEGO WSI; 2) WSPIERANIE DEMOKRACJI I BUDOWANIE SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W ŚRODOWISKU LOKALNYM....

  FUNDACJA

  FUNDACJA NASZ SZPITAL

  KRS 0000419678 Lwówek Śląski Rejestracja 15 maja 2012 r.

  CELEM FUNDACJI JEST: 1) STWORZENIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU INFRASTRUKTURY POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W LWÓWKU ŚLĄSKIM POPRZEZ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE: A) POPRAWĘ INFRASTRU...

  STOWARZYSZENIE

  "PRZEDSZKOLE NASZYCH DZIECI"

  KRS 0000401999 Lwówek Śląski Rejestracja 22 grudnia 2011 r.

  CELEM STOWARZYSZENIA JEST PROWADZENIE I WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NUMER 2 W LWÓWKU ŚLĄSKIM, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI: 1. ORGANIZOWANIE SPOTKAŃ, WYCIECZEK I IMPREZ, 2. ORGANIZOWANIE ...

  STOWARZYSZENIE

  STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY "JEDENASTKA"

  KRS 0000369016 Lwówek Śląski Rejestracja 26 października 2010 r.

  1. DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA NA RZECZ UCZNIÓW PRYWATNEGO GIMNAZJUM W LWÓWKU ŚLĄSKIM, BĘDĄCYCH W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIWOEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH TYCH DZIECI; 2. WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI D...

  ZWIĄZEK ZAWODOWY

  ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH POWIATU LWÓWECKIEGO

  Podmiot wykreślony z KRS

  KRS 0000357953 Lwówek Śląski Rejestracja 2 czerwca 2010 r.

  1.OCHRONA INTERESÓW ZAWODOWYCH, MATERIALNYCH, SOCJALNYCH I KULTURALNYCH PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN. 2.OBRONA PRAW PRACOWNICZYCH W ZAKRESIE WYKONYWANEJ PRACY ZAWODOWEJ, WYNAGRODZENIA, WARUNKÓW SOCJALNO-B...

  STOWARZYSZENIE

  "STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IMIENIA HENRYKA BRODATEGO WE LWÓWKU ŚLĄSKIM"

  KRS 0000355765 Lwówek Śląski Rejestracja 5 maja 2010 r.

  1. KRZEWIENIE I UTRZYMYWANIE WIĘZI KOLEŻEŃSKICH WŚRÓD WYCHOWANKÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. H. BRODATEGO WE LWÓWKU ŚLĄSKIM, 2. WSPIERANIE SPOŁECZNEJ AKTYWNOŚCI CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA...

  STOWARZYSZENIE

  "STOWARZYSZENIE NA RZECZ OŚWIATY W POWIECIE LWÓWECKIM"

  KRS 0000338319 Lwówek Śląski Rejestracja 30 września 2009 r.

  PROMOWANIE WSZELKICH PRZEDSIĘWZIĘĆ SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI OŚWIATY; EDUKACJA DZIECI I MŁODZIEŻY; KRAJOZNAWSTWO ORAZ WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY; DZIAŁANIA NA RZECZ WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI...

  STOWARZYSZENIE

  STOWARZYSZENIE "NASZ DWOREK"

  KRS 0000334467 Dworek Rejestracja 3 września 2009 r.

  1) AKTYWIZOWANIE I INTEGROWANIE ŚRODOWISKA LOKALNEGO PRZEZ ORGANIZOWANIE: SPOTKAŃ Z MIESZKAŃCAMI, IMPREZ KULTURALNYCH I TURYSTYCZNYCH, FESTYNÓW I ZABAW DLA DZIECI I DOROSŁYCH; 2) DZIAŁANIE NA RZECZ ED...

  STOWARZYSZENIE

  STOWARZYSZENIE SOŁTYSÓW GMINY LWÓWEK ŚLĄSKI "NASZA WIEŚ"

  KRS 0000333839 Lwówek Śląski Rejestracja 22 lipca 2009 r.

  1 PODNOSZENIE POZIOMU ZAWODOWEGO I KULTURALNEGO SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ 2 AKTYWIZOWANIE MIESZKAŃCÓW DO DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU ŚRODOWISKA LOKALNEGO 3 DZIAŁANIE NA RZECZ ROZWOJU RÓŻNYCH FORM PRZEDSIĘBI...

  STOWARZYSZENIE

  "STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI RADŁÓWKA"

  KRS 0000332466 Radłówka Rejestracja 29 czerwca 2009 r.

  WSPIERANIE WSZECHSTRONNEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU: SPOŁECZNEGO, KULTURALNEGO, I GOSPODARCZEGO SOŁECTWA RADŁÓWKA WSPIERANIE DEMOKRACJI I BUDOWANIE SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W ŚRODOWISKU LOKALNYM...

  STOWARZYSZENIE

  KLUB SPORTOWY LZS PŁÓCZKI GÓRNE

  KRS 0000331170 Płóczki Górne Rejestracja 5 czerwca 2009 r.

  1) PLANOWANIE I ORGANIZOWANIE POZALEKCYJNEGO ŻYCIA ORAZ CZASU WOLNEGO SPORTOWEGO UCZNIÓW I MŁODZIEŻY W OPARCIU O MOŻLIWOŚCI OBIEKTOWE I SPRZĘTOWE WSI ORAZ O POMOC ORGANIZACYJNĄ I MATERIALNĄ RODZICÓW I...

  ZWIĄZEK ZAWODOWY

  ZWIĄZEK LEŚNIKÓW POLSKICH W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORGANIZACJA ZAKŁADOWA W NADLEŚNICTWIE LWÓWEK ŚLĄSKI

  KRS 0000331079 Lwówek Śląski Rejestracja 4 czerwca 2009 r.

  CELEM ZWIĄZKU JEST: 1) OBRONA PRAW, GODNOŚCI ZAWODOWEJ I INTERESÓW CZŁONKÓW ZWIĄZKU I ICH RODZIN ORAZ DĄŻENIE DO STAŁEJ POPRAWY BYTU MATERIALNEGO I KULTURALNEGO, 2) ZABEZPIECZENIE PRAW PRACOWNICZYCH W...

  STOWARZYSZENIE

  STOWARZYSZENIE "SREBRNA DOLINA"

  KRS 0000327937 Mojesz Rejestracja 16 kwietnia 2009 r.

  1. PODNOSZENIE POZIOMU ZAWODOWEGO I KULTURALNEGO SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ 2. AKTYWIZOWANIE MIESZKAŃCÓW DO DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU ŚRODOWISKA WIEJSKIEGO 3. DZIAŁANIE NA RZECZ ROZWOJU RÓŻNYCH FORM PRZEDS...

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej