Strona z 19
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 16 lipca 2014 r.
Poz.
937
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)
z dnia 8 lipca 2014 r.
w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców
oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy
                       -
   
   
           -
    
             
       
         
        
        
          
       
   
      
    
     
               
           
           

          
      
   
1)
               
                  
poz. 1672).
      
       
     
           
  
          
    
          
             
           

             
                  
 
               
          
             
           
              -
logicznego.
           

          
   
     
             
        
    
            
      
     
              
 
    
      
          -
           

             
              
niszczone.
      
          
               
         
           -
            
 
     
           
      
           
   
              
 
               
           -
    
   
          
                   
  
         
       
            
        
              
  
             
              
           
2)
  B.A. Arłukowicz
2)
               
             
                        -
                     
      
    
       
Załącznik nr 1
WZÓR
..............................................................
  
)
)
ORZECZENIE PSYCHOLOGICZNE NR ...
                 
           
)
                
 
)
............................................................................................................................................................................
  
             
.....................................................................................................................................................................................................
 .....................................................................................................................................................................
     
 
)
   
      
          
          
   
)
.
   
)
.................................................................................................................
..................................................... ....................................................................................
        
)
)
      
POUCZENIE:
                -
            -
            
            
)
          
)

)
   
     
                 
                   
      
         

)
 

)
                            -
 

)
 
     
           
      
Załącznik nr 2
WZÓR
..............................................................
  
)
)
ORZECZENIE PSYCHOLOGICZNE NR ...
                   
         
 
)
............................................................................................................................................................................
  
             
.....................................................................................................................................................................................................
 .....................................................................................................................................................................
     
 
)
       -
  
a) [ ] A1, A2, A,
     
          
)
.
   
)
.................................................................................................................
..................................................... ....................................................................................
        
)
)
      
POUCZENIE:
                -
            -
            
            
)
          
  
)

)
   
     
                 
                   
      
         

)
 

)
                        

)
 
     
           
      
Załącznik nr 3
WZÓR
..............................................................
  
)
)
ORZECZENIE PSYCHOLOGICZNE NR ...
              
)
ustawy z dnia 5 stycznia
           
 
)
.............................................................................................................................................................................
  
             
.....................................................................................................................................................................................................
 .....................................................................................................................................................................
     
 
)
     
  
           
)
ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
   ............................................................................................................................................................
..................................................... ....................................................................................
        
)
)
      
POUCZENIE:
                -
            -
            
            
)
          
)

)
   
     
                 
      ,             
      
         

)
 

)
 
     
           
     Poz. 937
Załącznik nr 4
WZÓR
..............................................................
  
)
)
ORZECZENIE PSYCHOLOGICZNE
           
)
    
              
 
)
............................................................................................................................................................................
  
             
.....................................................................................................................................................................................................
 .....................................................................................................................................................................
     
 
)
       
          
)
    
   ............................................................................................................................................................
..................................................... ....................................................................................
        
)
)
     Poz. 937
POUCZENIE:
                -
            -
            
            
)
          
)

)
   
     
                 
      ,             
      
         

)
 

)
 
     
           
     Poz. 937
Załącznik nr 5
   
    
     
          
             
          
     
          -
           
 
           
 
          
          
     
         
              -
  
               

     
           
     
             -
          
          
          -
             -
wania).
          
        
          
             
     
   
  
         -
     
     Poz. 937
Załącznik nr 6
WZÓR
Nr w rejestrze osób badanych
.......................................................................
  
)
)
KARTA BADANIA PSYCHOLOGICZNEGO
OSOBA BADANA
  
            
     
..................................................................................................................
 
)

   
    
       
 
     
     Poz. 937
WYNIK BADANIA PSYCHOLOGICZNEGO
 
  
  
)
        
    
dnia .....................................................................................
do ........................................................................................
     Poz. 937
PRZEBIEG BADANIA
1. DANE Z WYWIADU BEZPOŚREDNIEGO I OBSERWACJI OSOBY BADANEJ
2. OCENA I OPIS OSOBY BADANEJ POD WZGLĘDEM SPRAWNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PROCESÓW
POZNAWCZYCH
Nazwa testu i wyniki
     Poz. 937
3. OCENA I OPIS OSOBY BADANEJ POD WZGLĘDEM OSOBOWOŚCI, Z UWZGLĘDNIENIEM FUNKCJO-
NOWANIA W TRUDNYCH SYTUACJACH, A TAKŻE DOJRZAŁOŚCI SPOŁECZNEJ
Nazwa testu i wyniki
4. SPRAWNOŚĆ PSYCHOMOTORYCZNA
Nazwa testu i wyniki
     Poz. 937
5. WNIOSKI
6. ZALECENIA
...................................................... ..........................................................................
      
  
)
)
)
   
     
                 
                   
      
         

)
 

)
 
     
           
     Poz. 937
Załącznik nr 7
WZÓR
...............................................................
  
ZAŚWIADCZENIE
O WPISIE DO EWIDENCJI UPRAWNIONYCH PSYCHOLOGÓW
                  
  

)
..................................................................................................................................................................................
  
             
.....................................................................................................................................................................................................
 ..........................................................................................................................................................................
      
        
      
................................................................ ........................................................................
      

)
 
     Poz. 937
Załącznik nr 8
WZÓR
...............................................................
  
ZAŚWIADCZENIE
O WPISIE DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH PRACOWNIĘ PSYCHOLOGICZNĄ
Nr wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną .....
    
       
        
................................................................ - ................................................................ - ...............................................................
                    
               ..............................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
................................................................ ........................................................................
      
 • Status

  obowiązujący

 • Data wydania

  8 lipca 2014 r.

 • Data wejścia w życie

  20 lipca 2014 r.

 • Organ wydający

  MIN. ZDROWIA

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej