API

Krajowy Rejestr Sądowy — pobieraj dane o organizacjach zarejestrowanych w KRS

Przeglądanie organizacji

Aby pobrać listę organizacji, użyj adresu:

https://api-v3.mojepanstwo.pl/dane/krs_podmioty.json

Aby nawigować w liście zwracanych wyników, możesz używać parametru page, np:

https://api-v3.mojepanstwo.pl/dane/krs_podmioty.json?page=2

Domyślnie jedna strona wyników zawiera listę maksymalnie 50 elementów. Możesz regulować tę wartość, w zakresie do 1000, używając parametru limit, np:

https://api-v3.mojepanstwo.pl/dane/krs_podmioty.json?page=2&limit=100
Wyszukiwanie organizacji

Możesz szukać organizacji stosując filtry - korzystając z paremetru conditions. Aby przeszukiwać pełnotekstowo według nazw organizacji, użyj parametru conditions[q], np:

https://api-v3.mojepanstwo.pl/dane/krs_podmioty.json?conditions[q]=Bank Millennium

Pozostałe filtry, które możesz stosować, to:

 • conditions[krs_podmioty.krs]

  Zwraca organizację o podanym numerze KRS.

 • conditions[krs_podmioty.nip]

  Zwraca organizację o podanym numerze NIP.

 • conditions[krs_podmioty.regon]

  Zwraca organizację o podanym numerze REGON.

 • conditions[krs_podmioty.forma_prawna_id]

  Zwraca listę organizacji o określonej formie prawnej. Lista form prawnych jest dostępna pod adresem:

  https://api-v3.mojepanstwo.pl/dane/krs_formy_prawne.json
 • conditions[krs_podmioty.forma_prawna_typ_id]

  Zwraca listę organizacji o określonym typie formy prawnej. Dozwolone wartości to:

  • 1 — Organizacje biznesowe

   2 — Organizacje pozarządowe

   3 — Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

 • conditions[date]

  Zwraca listę organizacji zarejestrowanych w podanym dniu lub przedziale. Przykłady:

  • https://api-v3.mojepanstwo.pl/dane/krs_podmioty.json?conditions[date]=2016-05-23

   Zwraca listę organizacji zarejestrowanych 23 maja 2016 r.

  • https://api-v3.mojepanstwo.pl/dane/krs_podmioty.json?conditions[date]=[2016-01-01 TO 2016-01-31]

   Zwraca listę organizacji zarejestrowanych w styczniu 2016 r.

  • https://api-v3.mojepanstwo.pl/dane/krs_podmioty.json?conditions[date]=[2016-01-01 TO *]

   Zwraca listę organizacji zarejestrowanych w 2016 r.

  • conditions[krs_podmioty.gmina_id]

   Zwraca listę organizacji zarejestrowanych w danej gminie. Listę gmin możesz pobrać pod adresem:

   https://api-v3.mojepanstwo.pl/dane/gminy.json
  • conditions[krs_podmioty.powiat_id]

   Zwraca listę organizacji zarejestrowanych w danym powiecie. Listę powiatów możesz pobrać pod adresem:

   https://api-v3.mojepanstwo.pl/dane/powiaty.json
  • conditions[krs_podmioty.wojewodztwo_id]

   Zwraca listę organizacji zarejestrowanych w danym województwie. Listę województw możesz pobrać pod adresem:

   https://api-v3.mojepanstwo.pl/dane/województw.json

  Tylko wyszukiwanie przez parametr conditions[q] działa w trybie pełnotekstowym. Pozostałe parametry działają w trybie porównań prostych. Wszystkie filtry mogą być stosowane łącznie.

Pobieranie informacji o organizacji

Znając id organizacji, możesz pobrać więcej informacji o niej, pod adresem:

https://api-v3.mojepanstwo.pl/dane/krs_podmioty/{$id}.json

Dla każdej organizacji, można pobierać także dodatkowe informacje korzystając z mechanizmu warstw, np:

https://api-v3.mojepanstwo.pl/dane/krs_podmioty/10186.json?layers[]=dzialalnosci&layers[]=reprezentacja

Wszystkie dostępne warstwy to:

 • dzialalnosci

  Zwraca listę działalności według PKD, które zarejestrowała organizacja

 • emisje_akcji

  Zwraca listę emisji akcji dla organizacji.

 • firmy

  Zwraca listę firm, w których organizacja ma udziały wraz z informacjami o liczbie i wartości tych udziałów.

 • graph

  Zwraca listę powiązanych osób i organizacji w formie przyjaznej do tworzenia wykresów powiązań.

 • jedynyAkcjonariusz

  Zwraca listę osób zarejestrowanych jako jedyni akcjonariusze organizacji.

 • komitetZalozycielski

  Zwraca listę osób stanowiących komitet założycielski organizacji.

 • nadzor

  Zwraca listę osób stanowiących organ nadzoru organizacji.

 • oddzialy

  Zwraca listę oddziałów organizacji.

 • prokurenci

  Zwraca listę prokurentów organizacji

 • reprezentacja

  Zwraca listę osób stanowiących organ reprezentacji organizacji.

 • wspolnicy

  Zwraca listę wspólników organizacji.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej