Sąd przyznał rację ABW. Odmowa dostępu do informacji o blokadzie stron www

Krzysztof Izdebski

Krzysztof Izdebski

11 kwietnia 2017

Przeczytasz w minutę

Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznał rację ABW, które odmówiło nam dostępu do liczby oraz nazw stron zablokowanych na podstawie ustawy o działaniach antyterrorystycznych.

Argumenty Fundacji ePaństwo

O sprawie informowaliśmy już obszernie we wcześniejszych wpisach. Podczas rozprawy w dniu 11 kwietnia 2017 Sąd nie przychylił się do naszych argumentów. Podkreślaliśmy, że wprowadzona regulacja może ograniczać wolność wypowiedzi, w związku z czym wymagana jest jak najwyższa przejrzystość w stosowaniu ustawy o działaniach antyterrorystycznych.

Sąd przyznał rację ABW. Argumenty.

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę Fundacji ePaństwo na decyzje Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W uzasadnieniu ustnym WSA odniósł się do bieżącej sytuacji, która zdaniem sądu wyróżnia się wysokim stopniem zagrożenia terrorystycznego i jego zdaniem uzasadnia odmowę udzielenia odpowiedzi na wniosek Fundacji. Sąd wskazał na marginesie, że w jego ocenie, pytanie o liczbę zablokowanych strony było nieprecyzyjne. Co ciekawe, dla samej ABW było ono jasne i wyraźnie w decyzjach odniesiono się do jego treści. Zdaniem sądu pytanie powinno wprost odnosić się do danych statystycznych, choć chwilę później stwierdził, że również i takie pytanie powinno pozostać bez odpowiedzi, z uwagi na stopień zagrożenia terrorystycznego.

Dalsze działania

Fundacja zwróci się o sporządzenie uzasadnienie pisemnego i rozważy złożenie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.