29

Lut 2012

Wystąpienie w Sejmie

Debata:

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z F ...unduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Dziękuję bardzo, panie pośle. Przystępujemy teraz do pytań. Czy ktoś z pań lub panów posłów, kto jeszcze się nie zapisał do głosu, chciałby się zapisać? Jeżeli nie, to zamykam listę i ustalam czas na zadanie pytania na 1 minutę. Jako pierwszy głos zabierze pan poseł Marian Cycoń reprezentujący Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska. Bardzo proszę, panie pośle. Dziękuję bardzo, panie pośle. Pytanie teraz zada – chyba nie zada – pan poseł Jerzy Borkowski. To w takim razie pan poseł Stanisław Szwed z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę, panie pośle.

Strona korzysta z plików cookies