Do: Minister Gospodarki

   Szanowna Panie Ministrze! Z raportu Głównego Inspektoratu Pracy (GIP) dotyczącego przestrzegania przepisów nakazujących wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych wynika, że w roku 2012 blisko 45% badanych firm wykazało nieprawidłowości i naruszyło przepisy o wstępnych badaniach lekarskich. Nieprawidłowości te dotyczyły głównie przekroczenia terminów wykonania zarówno badań lekarskich, jak i badań okresowych. Przedsiębiorcy zwracają uwagę na duże koszty, jakie ponosi z tytułu tych badań przedsiębiorca, ale również na sprzeczność wynikającą z obowiązku wykonania badania dopiero po zatrudnieniu pracownika, a jednocześnie bez badania nie można go dopuścić do pracy. Stowarzyszenia przedsiębiorców proponują wprowadzenie listy stanowisk objętych obowiązkiem przeprowadzenia badań bądź zachowanie aktualności badań przeprowadzonych przez poprzedniego pracodawcę w przypadku zatrudnienia w nowej firmie na podobnym stanowisku.

   W związku z powyższym prosimy Pana Ministra o odpowiedź na następujące pytanie:

   1. Jakie jest stanowisko Ministerstwa Gospodarki wobec opisanych wyżej propozycji przedstawionych przez środowiska przedsiębiorców?

   2. Czy ministerstwo planuje w najbliższym czasie zmianę przepisów dotyczących badań lekarskich i okresowych pracowników?

   Z poważaniem

   Posłanki Agnieszka Hanajczyk i Ewa Drozd

   Warszawa, dnia 25 października 2013 r.

Strona korzysta z plików cookies