11

Wrz 2013

Interpelacja nr 20891

w sprawie szkoleń prowadzonych przez urzędy pracy

Do:

Minister Pracy i Polityki Społecznej

Do: Minister Pracy i Polityki Społecznej

   Szanowny Panie Ministrze! W zeszłym roku na aktywizację zawodową osób bezrobotnych wydano ok. 4 mld zł oraz poza planem 170 mln i 500 mln ze środków dodatkowo przeznaczonych z Funduszu Pracy przez ministra finansów na walkę z bezrobociem, w wyniku czego w 2012 r. spadło ono do 13,4%. Pieniądze przeznaczone były również dla absolwentów, którzy podjęli staż oraz szkolenia dla bezrobotnych. Według ekspertów pieniądze wydawane na szkolenia zostały zmarnowane, ponieważ nie były one kompetentnie prowadzone, biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku pracy. Jest to jedna z głównych przyczyn, dla których pracodawcy wolą udać się do urzędu i zapłacić za rekrutację agencji, która sprawdzi pracownika.

   Prosimy o odpowiedź na następujące pytanie: Czy według ministerstwa szkolenia prowadzone przez PUP są dostosowane do obecnie panującej sytuacji na rynku pracy?

   Z poważaniem

   Posłowie Jan Warzecha i Bogdan Rzońca

   Warszawa, dnia 11 września 2013 r.

Strona korzysta z plików cookies