19

Lut 2013

Interpelacja nr 14731

w sprawie zwolnień wśród nauczycieli

Do:

Minister Edukacji Narodowej

Do: Minister Edukacji Narodowej

   Szanowna Pani Minister! Z dostępnych danych wynika, że w ciągu ostatnich sześciu lat liczba uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach i technikach spadła o 1,1 mln. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest notowany niż demograficzny. Jak wynika z najnowszych danych systemu informacji oświatowej (SIO), równocześnie zmniejszyła się liczba nauczycieli. Od 1 września 2012 r. w placówkach szkolnych pracuje 661,6 tys. nauczycieli, co oznacza, że pedagogów jest w porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym mniej o 7 tys. Ponad 2 tys. osób przeszło na pełne emerytury, część zrezygnowała na stałe lub czasowo z zawodu, a pozostali zdecydowali się na zamianę stosunku pracy z mianowania na niepełny wymiar zatrudnienia, np. w szkołach stowarzyszeniowych. Zdaniem przedstawicieli oświatowych związków zawodowych również w tym roku fala zwolnień nie ominie nauczycieli. Według związków zawodowych zwalnianie nauczycieli to efekt niżu demograficznego skutkującego likwidacją szkół i łączeniem klas, jak również najnowszych zmian w szkolnictwie ponadgimnazjalnym. Nowa podstawa programowa nauczania zmniejsza bowiem liczbę godzin z niektórych przedmiotów. Do zwolnień wśród nauczycieli przyczyni się również zła sytuacja ekonomiczna samorządów, które w taki właśnie sposób będą szukać oszczędności.

   Dla wielu zwolnionych nauczycieli jedyną szansą na znalezienie pracy będzie zdobycie nowych kwalifikacji oraz zmiana zawodu.

   W Małopolsce przygotowano specjalny program wsparcia ONyKS (˝Outplacement nauczycieli krakowskich szkół˝). W ramach tego właśnie programu bezrobotni nauczyciele mają otrzymać wszechstronne wsparcie psychologiczne i pomoc w poszukiwaniu nowego miejsca zatrudnienia.

   W związku z powyższym bardzo prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

   1. Jakie jest stanowisko Pani Minister w przedstawionej sprawie?

   2. Czy resort edukacji monitoruje na bieżąco problem zwolnień wśród nauczycieli w 2013 r.?

   3. Czy znane są Ministerstwu Edukacji Narodowej informacje dotyczące liczby nauczycieli, którzy utracili bądź utracą pracę w roku szkolnym 2012/2013 w województwach śląskim i małopolskim?

   4. Czy resort edukacji podejmuje działania mające pomóc zwalnianym nauczycielom w znalezieniu nowych miejsc zatrudnienia? Jeśli tak, to jakie?

   5. Czy w najbliższych latach należy się spodziewać dalszych niekorzystnych zmian na rynku pracy nauczycieli w Polsce?

   Z poważaniem

   Posłowie Anna Nemś i Józef Lassota

   Warszawa, dnia 19 lutego 2013 r.

Strona korzysta z plików cookies