23

Sty 2013

Do: Minister Sprawiedliwości

   Szanowny Panie Ministrze! Zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia licencja pracownika ochrony fizycznej I stopnia upoważnia do wykonywania czynności polegających na bezpośredniej ochronie fizycznej, stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, konwojowaniu wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych. Uprawnienia wynikające z uzyskania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia wiążą się zaś z opracowywaniem planów ochrony, organizowaniem zespołów pracowników ochrony fizycznej i kierowaniem tymi zespołami, uzyskaniem koncesji na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia, pracą w specjalistycznych uzbrojonych formacjach ochronnych, ochroną bezpośrednią związaną z ochroną osób, wykonywaniem zadań na obszarach, w obiektach i urządzeniach podlegających obowiązkowej ochronie, a także, jak w przypadku I stopnia: bezpośrednią ochroną fizyczną, dozorem sygnałów przesyłanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, konwojowaniem wartości pieniężnych, przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych. Projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów zakłada deregulację obu zawodów, pracownika ochrony fizycznej I stopnia oraz II stopnia. Rezygnuje się z przeprowadzania dotychczasowych egzaminów kosztem wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, ogranicza się również szkolenie strzeleckie, a także wymogi dotyczące wykształcenia.

   W związku z zaistniałą sytuacją zwracamy się do Pana Ministra z pytaniami:

   1. Od kiedy będzie obowiązywać ustawa deregulacyjna dotycząca pracowników ochrony?

   2. W jaki sposób będzie możliwe uzyskanie tytułu pracownika ochrony fizycznej I stopnia oraz II stopnia?

   3. Jakie szkolenie przewidziane jest dla kandydatów, jakie warunki musi spełnić przyszły pracownik ochrony?

   4. Jakie różnice w zakresie kompetencji na rynku ochroniarskim dostrzega resort między dotychczas licencjonowanymi pracownikami ochrony a kształconymi w szkołach policealnych technikami ochrony fizycznej osób i mienia? Jakie umiejętności w porównaniu z nimi posiadać będzie kandydat do pracy w zderegulowanym zawodzie?

   5. Kto będzie zarządzać listą kwalifikowanych pracowników ochrony? Na jakich zasadach będzie ona sporządzana?

   6. W jaki sposób będzie można uzyskać koncesję na prowadzenie działalności związanej z ochroną osób i mienia?

   Z poważaniem

   Poseł Maciej Orzechowski

   oraz grupa posłów

   Warszawa, dnia 23 stycznia 2013 r.

Strona korzysta z plików cookies