9

Maj 2012

Interpelacja nr 1040

w sprawie refundacji aparatów słuchowych

Do:

Minister Zdrowia

Do: Minister Zdrowia

   Stan faktyczny stanowiący kontekst złożonego zapytania. Jak poinformował Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych, w Ministerstwie Zdrowia jest przygotowywane nowe rozporządzenie dotyczące m.in. dostępu do refundowanych aparatów słuchowych, które przewiduje, że o ich przyznaniu będą decydowali jedynie lekarze audiologowie i foniatrzy, których na dzień dzisiejszy w naszym kraju jest około trzystu.

   Proponowany zapis budzi sporo kontrowersji, zainteresowani m.in. podkreślają, że np. w tak prężnym ośrodku klinicznym, jakim jest Kraków, specjalistów tego rodzaju jest zaledwie trzech. Ponadto obecnie, gdy refundowany aparat może przepisać także laryngolog, niesłyszący czekają od 6 do 15 miesięcy na urządzenia, które pozwalają im normalnie funkcjonować. Po ewentualnym wprowadzeniu przedmiotowego rozporządzenia okres czekania na pewno się wydłuży. Poza tym, jak podkreślają specjaliści, długie oczekiwanie na aparat w wypadku małego dziecka kończy się opóźnieniem rozwoju. Nie wykształca się np. aparat mowy.

   Jest jeszcze co najmniej jeden problem osób niesłyszących z refundacją aparatu, ten na oboje uszu przysługuje tylko dzieciom i młodzieży do lat 18, uczącym się do 26. roku życia, a także osobom czynnym zawodowo. Natomiast emeryci i renciści, a także bezrobotni mogą dostać urządzenie tylko na jedno ucho.

   W tym zakresie zgłaszam zapytanie poselskie:

   1. Czy Pan Minister przewiduje wprowadzenie tych bardzo niekorzystnych zmian w przepisach dotyczących refundacji aparatów słuchowych?

   2. Czy może w związku z tak dużymi ograniczeniami w dostępności aparatów słuchowych dla niesłyszących Pan Minister podejmie działania, które umożliwiłyby bezpłatny dostęp do aparatów słuchowych na oboje uszu emerytom, rencistom i osobom bezrobotnym?

   Z poważaniem

   Poseł Józef Rojek

   Tarnów, dnia 8 maja 2012 r.

Strona korzysta z plików cookies