Do: Minister Skarbu Państwa

   Szanowny Panie Ministrze! Do mojego biura poselskiego wpłynęła prośba o interwencję związaną z kwestią restrukturyzacji w spółce Tauron Wytwarzanie SA, a ściślej z projektem pakietu obniżenia kosztów pracy w spółce. W tej chwili przewiduje się zwolnienie 1325 pracowników (określa się ich jako: przewidzianych do restrukturyzacji w TW SA w następstwie projektów MOOW i IROW, co jednak jest tożsame ze zwolnieniem). Ta liczba może jednak nie być ostateczna. W tej chwili pracowników ˝broni˝ umowa społeczna Południowego Koncernu Energetycznego SA, a w szczególności pkt 2 art. 7 rozdz. 3 umowy społecznej Południowego Koncernu Energetycznego SA wyraźnie ujmuje, że ˝PKE SA gwarantuje, że nie będzie przeprowadzał zwolnień pracowników objętych postanowieniami umowy od dnia jej obowiązywania, bez względu na zakres zmian organizacyjnych, ekonomicznych i technologicznych dokonywanych w elektrowniach, z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 5 art. 7 i rozdziale III niniejszej umowy˝.

   W związku z powyższym zarząd spółki przedstawił związkom zawodowym propozycję aneksu do umowy społecznej, który zakłada skrócenie obowiązywania umowy do 30 czerwca 2014 r. Jak wskazują związki zawodowe, należy się liczyć również z tym, że zarząd będzie dążył do wypowiedzenia umowy społecznej.

   Przewidywana obecnie restrukturyzacja obejmie między innymi Elektrownię Halemba, Elektrociepłownię Katowice, Elektrownię Łaziska, Elektrownię Jaworzno III czy zakład elektrociepłowni Bielsko-Biała. Największą jej ofiarą stanie się Elektrownia Łaziska. Z 970 pracowników propozycje odpraw ma otrzymać ok. 400 osób. Żadna odprawa i gwarancja rocznej pracy w firmie współpracującej nie daje pewności dla zatrudnienia pracownika w późniejszym okresie. Kwestia ta będzie stanowić ogromny problem społeczny dla miasta Łaziska Górne, ponieważ elektrownia obok KWK Bolesław Śmiały jest w Łaziskach Górnych największym pracodawcą.

   Wobec powyższego chciałabym zadać Panu Ministrowi następujące pytania:

   1. Spółka Tauron jest spółką akcyjną, więc czy akcjonariusze nie powinni być poinformowani o tym, co zamierza zarząd firmy, jeśli chodzi o plany restrukturyzacyjne w spółce i ich skutki, jeśli chodzi o zasoby ludzkie?

   2. Czy do Ministerstwa Skarbu wpłynęła prośba dotycząca zgody na restrukturyzację w Tauron Wytwarzanie SA? Jeśli tak, jaka jest odpowiedź ministerstwa w przedmiotowej sprawie?

   3. Jakie jest stanowisko Ministerstwa Skarbu co do planowanej restrukturyzacji w spółce Tauron Wytwarzanie SA?

   4. Czy zarząd spółki ma prawo skrócić bądź wypowiedzieć umowę społeczną zawartą dnia 5 września 2000 r. w Łagiszy wraz z aneksami pomiędzy związkami zawodowymi a Południowym Koncernem Energetycznym SA z siedzibą w Jaworznie, którego następcą prawnym jest Tauron Wytwarzanie SA?

   Poseł Izabela Kloc

   Mikołów, dnia 7 lutego 2012 r.

Strona korzysta z plików cookies