13

Lis 2012

Druk sejmowy

Projekt ustawy - o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny i niektórych innych ustaw

Numer druku:

870

Typ druku:

Projekt ustawy

Projekt ustawy zmierza m.in. do:u000a− przemodelowania postępowania jurysdykcyjnego w kierunku większej u000akontradyktoryjności, która stwarza najlepsze warunki do wyjaśnienia prawdy materialnej i najlepiej służy poszanowaniu praw uczestników postępowania, u000a− przemodelowania – w zakresie niezbędnym dla zbudowania modelu kontradyktoryjnej rozprawy – postępowania przygotowawczego, zwłaszcza u000aw zakresie celów, do osiągnięcia których to postępowanie zmierza,u000a− usprawnienia i przyspieszenia postępowania.

Strona z 404
Ładowanie dokumentu Załaduj cały dokument

Strona korzysta z plików cookies