31

Maj 1991

Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 maja 1991 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu nadawania "Medalu Komisji Edukacji Narodowej" oraz ustalenia jego wzoru i sposobu noszenia

Sygnatura:

M.P. z 1991 r. Nr 18, poz. 121

Data publikacji:

31 maja 1991 r.

Data wejścia w życie:

31 maja 1991 r.

Strona korzysta z plików cookies