9

Sty 2006

Postanowienie Prezydenta z dnia 15 listopada 2005 r.

o nadaniu orderów i odznaczeń

Sygnatura:

M.P. z 2006 r. Nr 2, poz. 23

Data publikacji:

9 stycznia 2006 r.

Data wejścia w życie:

15 listopada 2005 r.

Strona z 1
23
Rej. 305/2005
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 listopada 2005 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń
Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospoli-
tej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia
16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach
(Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177,
z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676)
odznaczeni zostają:
za wybitne zasługi w działalności społecznej:
KRZYŻEM KOMANDORSKIM
ORDERU ODRODZENIA POLSKI
1. Bukartyk Roman Józef,
KRZYŻEM OFICERSKIM
ORDERU ODRODZENIA POLSKI
2. Dwornicki Janusz Tadeusz,
KRZYŻEM KAWALERSKIM
ORDERU ODRODZENIA POLSKI
3. Cichy Marian Władysław, 4. Jarecki Stanisław,
5. Lawenda Józef, 6. Smoter Adam,
za zasługi w działalności społecznej:
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
7. Chruściel Jerzy, 8. Kurdziel Władysław, 9. Maraś
Ryszarda Marianna, 10. Matuszewska Franciszka, 11.
Roczniak Stanisław, 12. Skrzypek Andrzej Stanisław,
SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI
13. Bednarek Ewa, 14. Ciura Grzegorz Piotr, 15. Do-
miniak Krzysztof Aleksy, 16. Hryszkiewicz Włodzi-
mierz, 17. Śmietana Jerzy Zbigniew, 18. Zaręba Wal-
demar,
za wybitne zasługi dla rozwoju budownictwa, za dzia-
łalność państwową i publiczną
KRZYŻEM KAWALERSKIM
ORDERU ODRODZENIA POLSKI
19. Blida Barbara Maria.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

Strona korzysta z plików cookies