5

Wrz 2003

Postanowienie Prezydenta z dnia 25 kwietnia 2003 r.

o nadaniu odznaczeń

 • Status

  obowiązujący

 • Data wydania

  25 kwietnia 2003 r.

 • Data publikacji

  5 września 2003 r.

 • Data wejścia w życie

  25 kwietnia 2003 r.

 • Sygnatura

  M.P. z 2003 r. Nr 42, poz. 622

 • Źródło

  ISAP

Strona z 3
622
Rej. 50/2003
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 25 kwietnia 2003 r.
o nadaniu odznaczeń
Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483)
oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach
i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101,
poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74,
poz. 676), na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji, odznaczeni zostają:
za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpo-
żarowej:
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
1. Bronowicz Jerzy, 2. Chomczyk Aleksander, 3.
Czapski Antoni, 4. Dobrzański Michał, 5. Grochowski
Bogdan, 6. Jankiewicz Mariusz, 7. Kędziora Józef, 8. Ko-
stecki Roman, 9. Kozłowski Kazimierz, 10. Kurmanow-
ski Tomasz Marek, 11. Kwiatkowski Piotr, 12. Lemieszka
Andrzej, 13. Lenard Jan, 14. Leśniakiewicz Wiesław
Bogdan, 15. Lewandowski Antoni, 16. Maryjosz An-
drzej, 17. Mika Tadeusz Zbigniew, 18. Miśkiewicz Cze-
sław, 19. Młynarczyk Tadeusz Ireneusz, 20. Musiał Cze-
sław, 21. Muża Jan, 22. Noga Czesław, 23. Pietrusiak Ja-
nusz Jerzy, 24. Popajewski Roman Mieczysław, 25. Po-
zierak Andrzej Stefan, 26. Pykacz Antoni, 27. Radkiewicz
Piotr, 28. Sobierajski Jerzy, 29. Socha Zygmunt, 30.
Spaltabaka Mirosław Marek, 31. Stopa Andrzej Grze-
gorz, 32. Szczygieł Zbigniew, 33. Szymczyk Andrzej, 34.
Wesołowski Marek, 35. Wolaczyńska Krystyna, 36. Wró-
bel Stanisław, 37. Wysokiński Andrzej,
SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI
38. Antczak Bogdan Stanisław, 39. Artyński Roman,
40. August Zbigniew, 41. Babula Marek, 42. Banasiak
Ewa, 43. Baran Jan Franciszek, 44. Baranowicz Walde-
mar, 45. Barlak Stanisław, 46. Bartoszuk Jan, 47. Bą-
czyk Marek, 48. Błaszczyński Włodzimierz, 49. Brom-
berger Zygmunt, 50. Brzezińska Grażyna, 51. Chole-
wiński Zbigniew, 52. Ciemińska Marianna, 53. Ciosek
Zdzisław, 54. Cirocki Waldemar, 55. Citko Krystyna, 56.
Cyganik Zbigniew, 57. Cysdorf Jan, 58. Czekała Bogu-
sław Hieronim, 59. Dąbrowski Jan Roman, 60. Dejneka
Adam, 61. Drapała Wojciech, 62. Druszkiewicz Maria,
63. Feruś Dariusz Stanisław, 64. Firlej Andrzej, 65. Fojt
Antoni Jan, 66. Gelbert Zdzisław, 67. Gerc Krzysztof,
68. Gołębiewski Tomasz, 69. Goślicki Krzysztof, 70. Gó-
ra Janusz, 71. Górski Leonard, 72. Grabarczyk Jan, 73.
Grzymowicz Stefan, 74. Jakubowski Tadeusz, 75. Jaku-
bowski Zenon Piotr, 76. Jankowski Stanisław, 77. Janu-
szewicz Wiesław, 78. Kalina Andrzej, 79. Kałucki Mie-
czysław, 80. Kędzior Ewa Teresa, 81. Klajda Józef, 82.
Kołodziej Bogdan, 83. Kornaga Franciszek, 84. Koszow-
ski Ryszard, 85. Kośmicki Edward, 86. Krolik Jan, 87.
Królikowski Rajmund Bogumił, 88. Krutak Ireneusz, 89.
Krześniak Krzysztof, 90. Krzosa Zbigniew Zdzisław, 91.
Kubiak Hieronim Witold, 92. Kucharski Dariusz Piotr,
93. Kucza Andrzej, 94. Kułeczko Krystyna, 95. Kurek Je-
rzy, 96. Kuźdub Zdzisław Marian, 97. Kwak Stanisław,
98. Kwiatkowski Bolesław, 99. Lewandowski Ryszard,
100. Lipińska-Juźwik Anna Maria, 101. Lisiak Leszek
Eugeniusz, 102. Ławniczuk Włodzimierz, 103. Łaziński
Wojciech, 104. Maksymiec Marian, 105. Malinowski
Roman, 106. Małkowski Maciej, 107. Małolepszy
Krzysztof, 108. Markowski Grzegorz, 109. Marszał
Krzysztof Ireneusz, 110. Marszałek Maria, 111. Maty-
jaszczyk Jerzy, 112. Maziarz Witold, 113. Michalak Syl-
wester Adam, 114. Migas Stanisław, 115. Miszczak
Wiesław, 116. Morta Andrzej, 117. Mostowy Jacek,
118. Nawrocki Stanisław, 119. Niestępski Sławomir,
120. Nowakowska Stanisława, 121. Oklesiński Andrzej,
122. Olszewski Adam Zdzisław, 123. Olszewski Lech,
124. Osak Mirosław, 125. Owczarek Antoni Kazimierz,
126. Pionkowski Jakub, 127. Piskun Zbigniew Antoni,
128. Płachta Krzysztof, 129. Pomykała Stanisław, 130.
Popławski Jan, 131. Przewoźniak Marian, 132. Racz-
kowski Krzysztof Andrzej, 133. Reszko Tadeusz, 134.
Romanek Stanisław, 135. Romaniuk Sławomir, 136.
Rzechółka Jerzy, 137. Rzepczyński Bogdan, 138. Sawic-
Monitor Polski Nr 42 2181 Poz. 622
ki Andrzej, 139. Schmidt Adam, 140. Semeniuk Zyg-
munt Szymon, 141. Siara Anna Mieczysława, 142.
Skomra Zbigniew Roman, 143. Skrzeczko Ryszard Sta-
nisław, 144. Słaby Adolf Franciszek, 145. Słomczewski
Janusz, 146. Smantek Tadeusz, 147. Snowarski Stani-
sław, 148. Stachyra Benedykt, 149. Stępień Karol, 150.
Stroński Henryk, 151. Subocz Zenon, 152. Suliborski
Adam, 153. Suski Leszek, 154. Szafarowicz Ryszard Jó-
zef, 155. Szczotkin Michał, 156. Szpak Waldemar, 157.
Ślubowski Dariusz, 158. Świętoniowski Edward, 159.
Świniarska Urszula Maria, 160. Tanaś Leszek Wojciech,
161. Tomala Tomasz Wojciech, 162. Torbus Mariusz,
163. Warlikowski Paweł, 164. Wasiołka Halina, 165.
Węckowski Leszek, 166. Wieczorek Janusz, 167. Wier-
telak Jerzy, 168. Wierzbicki Józef, 169. Wiśniewski
Krzysztof, 170. Wittbrodt Jan, 171. Wnęk Zdzisław, 172.
Wojtasik Jarosław Wojciech, 173. Wyciszkiewicz An-
drzej, 174. Wydmuch Marek, 175. Zaborowski Andrzej
Roman, 176. Zawrotniak Zbigniew Leszek, 177. Zdun
Alicja Helena, 178. Zieliński Krzysztof Robert, 179. Żeli-
chowski Krzysztof,
BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI
180. Abram Krzysztof, 181. Abramik Kazimierz, 182.
Adamczak Adam, 183. Adamczyk Tomasz, 184. Anto-
niak Krzysztof, 185. Antuszewski Tomasz, 186. Bajdak
Dariusz, 187. Bałdyga Stanisław, 188. Banaś Marek,
189. Baran Józef, 190. Baran Marek, 191. Baran Ry-
szard, 192. Bartnik Jerzy, 193. Bartoszczyk Mirosław
Emilian, 194. Bąk Jerzy, 195. Białoń Bohdan, 196. Bie-
lawski Edward, 197. Bielecka Sabina Józefina, 198. Bie-
lejewski Teodor, 199. Bieńczak Mariusz, 200. Bieńkuń-
ski Grzegorz Mikołaj, 201. Bistram Barbara, 202. Bisz-
czanik Wiktor, 203. Blige Zdzisław, 204. Błaut Mirosław,
205. Błędowski Dariusz Adam, 206. Bogdanowicz Woj-
ciech, 207. Bogusz Krzysztof, 208. Boguszewska Kata-
rzyna, 209. Bojke Mirosław Jacek, 210. Borek Marek,
211. Boronowski Werner, 212. Boruń Roman Cezary,
213. Bożek Walter, 214. Brachmański Piotr Tomasz, 215.
Broda Bogusław Zbigniew, 216. Broda Bogusława,
217. Brodziński Janusz Jerzy, 218. Brzeziński Leszek,
219. Brzozowski Tadeusz, 220. Buczek Andrzej, 221.
Budzki Przemysław, 222. Buława Marek, 223. Burczyk
Hubert, 224. Caba Roman Antoni, 225. Caba Waldemar
Sebastian, 226. Cabala Paweł, 227. Celiński Andrzej Ra-
dosław, 228. Cęcelewski Krzysztof, 229. Chajdas Sła-
womir, 230. Chlebicki Janusz, 231. Chomiak Janusz,
232. Chromy Adam, 233. Chrzanowski Zbigniew, 234.
Chudy Artur Krzysztof, 235. Cienkus Tadeusz, 236. Cie-
ślicki Krzysztof Stanisław, 237. Cieślik Mariusz Tadeusz,
238. Cisło Krystyna, 239. Ciulkin Andrzej, 240. Cybula
Paweł, 241. Cygoń Adam Zygmunt, 242. Czech Adam,
243. Czech Mariusz, 244. Czekaj Stanisław, 245. Czer-
wienko Dariusz, 246. Czerwik Janusz, 247. Czubkowski
Paweł Krzysztof, 248. Danelczyk Witold, 249. Dawido-
wicz Andrzej, 250. Dąbrowski Bogusław Marian, 251.
Dołoto Józef, 252. Drabant Andrzej, 253. Drabek Artur,
254. Drewniak Władysław, 255. Dronżek Janina Zofia,
256. Drosio Wiesław, 257. Duda Marek, 258. Dudek An-
drzej Jerzy, 259. Dudek Bogusław, 260. Dulski Tadeusz,
261. Dyczko Wiesław, 262. Dyrcz Dariusz, 263. Działo-
szyńska Henryka Ewa, 264. Działowski Andrzej, 265.
Dziedzic Marek, 266. Dziuba Maria Teresa, 267. Fabiń-
ski Zbigniew, 268. Figurski Sylwester, 269. Filak Woj-
ciech, 270. Flak Janusz, 271. Folerzyński Dariusz, 272.
Frankowska Urszula Irena, 273. Fridrich Krzysztof, 274.
Fronczak Grażyna, 275. Fryska Antoni Edward, 276.
Fryska Grzegorz, 277. Fura Henryk, 278. Gabryelczyk
Joanna Mirosława, 279. Gałązka Artur, 280. Gałecki Ze-
non, 281. Gałka Tadeusz, 282. Gałuszka Piotr, 283. Ge-
bauer Grzegorz, 284. Gerc Maria Jolanta, 285. Gilewski
Piotr Janusz, 286. Ginter Franciszek, 287. Ginter Janusz
Jerzy, 288. Gliński Sławomir Jan, 289. Gliszczyński
Krzysztof, 290. Gładysz Lucjan, 291. Głąb Zbigniew
Stanisław, 292. Głodowski Marek, 293. Goczoł Stani-
sław, 294. Gogółka Alicja, 295. Gołembiewski Jerzy,
296. Górski Marian, 297. Grablowski Czesław, 298. Gra-
bowski Roman, 299. Grochowiecki Henryk, 300. Gró-
decki Józef, 301. Grzesiak Waldemar Władysław, 302.
Gust Barbara, 303. Gzara Zofia, 304. Gzowski Adam
Antoni, 305. Honisz Czesław Edward, 306. Horbaczew-
ski Zbigniew, 307. Jakubczyk Mirosław Jacek, 308. Ja-
kubiec Bogdan Adam, 309. Jakubowski Piotr, 310.
Jamrozy Wojciech, 311. Janicki Tadeusz, 312. Janicki
Wiesław, 313. Janik Grzegorz, 314. Jaroszek Wojciech,
315. Jastrzębski Adam, 316. Jastrzębski Stanisław Jó-
zef, 317. Jaszczak Zbigniew, 318. Jaworek Józef Franci-
szek, 319. Jaworski Ireneusz Bogdan, 320. Jędrzejczak
Leszek, 321. Jędrzejewski Jarosław, 322. Jodłowski Ja-
cek Ignacy, 323. Jurczyk Mirosław, 324. Kacprzak Piotr,
325. Kacprzyk Roman, 326. Kaczmarczyk Krzysztof,
327. Kaczmarczyk Krzysztof, 328. Kaczor Józef, 329. Ka-
liński Marek, 330. Kalus Jerzy, 331. Kaluza Bernard,
332. Kaminski Andrzej, 333. Kamiński Grzegorz, 334.
Kamiński Mieczysław, 335. Kamiński Zbigniew, 336.
Kamola Jacek, 337. Kankowski Tadeusz, 338. Karmow-
ski Paweł, 339. Karpiński Mariusz, 340. Kasperuk Jan,
341. Kawalec Stanisław, 342. Kawiński Jan, 343. Kem-
pa Marta, 344. Kęska Krzysztof Janusz, 345. Kierznow-
ski Wojciech, 346. Kilarska Celina, 347. Klamecki Józef,
348. Klatka Kazimierz, 349. Klimek Aleksander, 350.
Knapik Dariusz, 351. Koc Andrzej, 352. Koch Mirosław,
353. Koch Ryszard, 354. Kochanowski Andrzej, 355. Ko-
con Grzegorz, 356. Kołecki Mariusz, 357. Konar Piotr,
358. Kopacki Waldemar, 359. Kopeć Janusz, 360. Koper
Jacek, 361. Kos Wiesław, 362. Kościelniak Waldemar,
363. Kośkiewicz Bogdan, 364. Kowalewski Mieczysław,
365. Kowaliczek Andrzej, 366. Kowalski Waldemar, 367.
Kozera Zbigniew, 368. Krajewski Zbigniew, 369. Kra-
sucki Andrzej Krzysztof, 370. Krawczyk Andrzej, 371.
Krawiec Wacław, 372. Krochmal Bogusław, 373. Krupa
Andrzej Marian, 374. Kruszczyński Grzegorz, 375. Kru-
szyłowicz Zdzisław, 376. Krzesicki Marek, 377. Kuchar-
czyk Janusz, 378. Kudan Wiesław, 379. Kudła Andrzej
Jan, 380. Kujaczyński Andrzej, 381. Kurek Anna, 382.
Kurek Włodzimierz Michał, 383. Kuszmider Teresa, 384.
Kuźma Waldemar, 385. Kwiecień Kazimierz, 386. Ky-
siak Paweł, 387. Lange Krzysztof, 388. Laska Roman,
389. Lasko Zbigniew, 390. Lasota Andrzej, 391. Lech Ja-
cek, 392. Lendzion Józef, 393. Lepa Zbigniew, 394. Leś-
ków Waldemar, 395. Lewandowska Elżbieta Maria, 396.
Lewandowski Andrzej, 397. Lewandowski Jan, 398. Le-
wandowski Kazimierz, 399. Lewkowicz Tadeusz, 400.
Lipiński Andrzej, 401. Lisiecka Jadwiga Franciszka, 402.
Lubańska Barbara, 403. Łabędzki Marek Jan, 404. Łazar
Ryszard Józef, 405. Łazowski Tomasz, 406. Łoziński Ta-
deusz, 407. Łychowid Jacek, 408. Macedoński Andrzej,
Monitor Polski Nr 42 2182 Poz. 622
409. Machaj Adam, 410. Machul Krzysztof, 411. Macie-
jewski Kazimierz, 412. Maciejewski Zygmunt, 413. Ma-
dej Robert, 414. Majkowski Leszek, 415. Makowski
Adam Jerzy, 416. Malinowski Henryk, 417. Malman Elż-
bieta, 418. Małolepszy Waldemar, 419. Marat Grzegorz,
420. Marcińczak Jerzy Zbigniew, 421. Marks Józef, 422.
Maślanka-Kościelny Jolanta Małgorzata, 423. Maśloch
Marek, 424. Matuszewski Waldemar Andrzej, 425. Ma-
zurek Ryszard, 426. Mądro Józef, 427. Miarka Jacek,
428. Michalski Sławomir, 429. Michałowski Leszek,
430. Miciak Zbigniew, 431. Mikołajek Bogusław, 432.
Mikołajek Stanisław, 433. Misztela Stanisław, 434. Moj-
sa Janusz, 435. Mojsiej Jerzy, 436. Moroz Eugeniusz,
437. Mościński Piotr, 438. Mróz Janusz, 439. Mucha
Krzysztof, 440. Mularczyk Zbigniew, 441. Naczk Piotr,
442. Naglacki Ryszard Wiesław, 443. Namysłowski Ma-
rek, 444. Napieracz Robert, 445. Napierała Ewa, 446.
Napiórkowski Stanisław, 447. Nawotczyński Jarosław,
448. Nędzewicz Gabriela Krystyna, 449. Nieczepa Bog-
dan, 450. Niewczas Dariusz Jacek, 451. Niewęgłowski
Leszek, 452. Nigierewicz Bazyl, 453. Nikliborc Jan, 454.
Nowak Jarosław, 455. Nowak Wiesław, 456. Nowicki
Czesław, 457. Nowicki Włodzimierz, 458. Obszański Da-
riusz, 459. Okrzesik Krzysztof, 460. Olejarz Marek, 461.
Osiadły Krzysztof, 462. Osińska Krystyna, 463. Osiński
Waldemar, 464. Osojca Andrzej, 465. Ostrowski Bog-
dan Janusz, 466. Otrębski Mariusz, 467. Ozdarski Ja-
cek, 468. Pacha Dariusz, 469. Pacyna Dariusz Andrzej,
470. Paliga Jarosław, 471. Pałkowski Edward, 472. Pa-
nic Romuald, 473. Paterek Lech Bogdan, 474. Pawełek
Alfred, 475. Pawłowicz Kazimierz, 476. Pąśko Wojciech,
477. Pencarski Andrzej, 478. Pianowski Ryszard Ma-
rian, 479. Piątek Józef, 480. Pichura Piotr, 481. Piecha
Wiesław, 482. Pietras Stanisław, 483. Pietrzak Dariusz,
484. Pijaj Andrzej, 485. Pijarska Zofia, 486. Pikulski Piotr
Jan, 487. Piórkowski Mariusz, 488. Pisula Grzegorz,
489. Piszczatowski Krzysztof, 490. Piwowarczyk An-
drzej, 491. Plata Stanisław, 492. Plewa Bogusław Jerzy,
493. Płaczek Jan, 494. Płonka Konrad, 495. Podobiński
Stanisław Stefan, 496. Pokrzywiński Ireneusz, 497. Po-
lita Janusz Marcin, 498. Porycka Bożenna, 499. Pospie-
szyński Andrzej, 500. Potrepko Andrzej, 501. Półtorak
Mariusz Henryk, 502. Prosiński Jan, 503. Pryczynicz
Piotr, 504. Prymaka Arkadiusz, 505. Prządka Jan, 506.
Przybyła Zygfryd Wiktor, 507. Puchowska Grażyna,
508. Pudło Halina Anna, 509. Puzdrowski Marek, 510.
Pyciński Sławomir, 511. Pytlik Czesław Izydor, 512. Py-
tlowana Marzena, 513. Rachański Tadeusz, 514. Ra-
czyński Zbigniew, 515. Rafalski Zbigniew, 516. Rap-
czyński Stanisław, 517. Rduch Jerzy, 518. Reszka Albin,
519. Rędziniak Piotr, 520. Robak Kazimierz, 521. Roma-
nek Dariusz, 522. Rozenkranc Wiesław, 523. Różański
Dariusz, 524. Ruciński Adam, 525. Rudecki Piotr, 526.
Rudziński Jacek Stanisław, 527. Rybak Paweł, 528. Ry-
barczyk Dorota, 529. Rybicki Piotr Andrzej, 530. Ryczek
Andrzej, 531. Ryglicki Jerzy, 532. Rząca Krzysztof, 533.
Sajda Wiesław, 534. Sarnat Stanisław, 535. Sąsiadek
Ryszard, 536. Schwann Irena, 537. Serafiński Zbigniew,
538. Siadak Stanisław, 539. Sibilak Lucjan Ireneusz,
540. Sibilski Walenty Leszek, 541. Sikora Jerzy, 542. Si-
korska Elżbieta, 543. Sinkiewicz Regina Maria, 544. Si-
tarek Krzysztof Tomasz, 545. Skibicka Elżbieta, 546. Ski-
bicki Sławomir, 547. Skibicki Wiktor, 548. Składowski
Janusz, 549. Skorupski Józef, 550. Skowronek Adam
Franciszek, 551. Skóra Piotr, 552. Skrzyński Piotr, 553.
Skrzypczak Bonifacy, 554. Skrzypczak Grzegorz, 555.
Słoniecki Leszek, 556. Smal Zbigniew, 557. Smalera
Krzysztof, 558. Smusz Tadeusz, 559. Sobaszek Krzysz-
tof, 560. Solowski Krystian, 561. Sołtys Barbara Maria,
562. Sowa Janusz, 563. Stafiej Andrzej, 564. Stanicki
Tomasz Hieronim, 565. Stark Adam Lucjan, 566. Sta-
szek Grzegorz, 567. Statek Mirosław, 568. Stecyk Jerzy,
569. Stencel Robert, 570. Strączek Wojciech Jan, 571.
Stromski Piotr, 572. Strużyna Norbert Gerard, 573. Sty-
piński Waldemar, 574. Stypułkowski Krzysztof, 575. Su-
ral Zbigniew, 576. Suter Andrzej, 577. Szafiński Marcin
Jerzy, 578. Szczuraszek Witold, 579. Szeliga Andrzej,
580. Szeligowski Jerzy, 581. Szerszeń Krzysztof, 582.
Szkiler Mirosław, 583. Szkup Adam Zbigniew, 584.
Szlązak Jan, 585. Szmajdzińska Czesława, 586. Szojda
Piotr Dariusz, 587. Szok Mirosław, 588. Szuper Arka-
diusz, 589. Szuszwalak Tomasz Daniel, 590. Szycht-Kry-
stecka Renata Maria, 591. Szydłowska Elżbieta, 592.
Szyma Jacek, 593. Szymczak Witold, 594. Śliwiński An-
drzej, 595. Ślósarczyk Katarzyna, 596. Świtała Krzysz-
tof, 597. Tabor Henryk, 598. Talewski Henryk, 599. To-
bjański Andrzej Roman, 600. Tokarski Jerzy, 601. Toma-
lik Artur Jan, 602. Tomaszewski Sławomir, 603. Tom-
czak Marian, 604. Trofimiuk Jan, 605. Tryszpiot Miro-
sław, 606. Tunkiewicz Bogusław, 607. Tyrek Tomasz
Piotr, 608. Tyrka Tadeusz Zdzisław, 609. Ulman Maciej
Kazimierz, 610. Urban Eugeniusz, 611. Walczyk Jerzy
Arkadiusz, 612. Walkosz-Berda Wiktor, 613. Warchoł
Mariusz, 614. Wawrzynkiewicz Piotr, 615. Wąsacz Zbi-
gniew, 616. Wesołowski Arkadiusz Józef, 617. Weso-
łowski Jan, 618. Węclewski Hieronim, 619. Węsierski
Kazimierz, 620. Widuch Ryszard, 621. Wierzba Halina,
622. Wilczek Hubert, 623. Wilk Dariusz Cezary, 624. Wi-
szowaty Dariusz, 625. Wiśniewski Zdzisław, 626. Wo-
dzyński Dariusz, 627. Wojciechowski Marek, 628. Woj-
ciechowski Tomasz Jerzy, 629. Wojtaszewski Tadeusz,
630. Wojtyra Jarosław, 631. Wola Maciej, 632. Woło-
wiec Kazimierz Zbigniew, 633. Woroch Artur Jacek,
634. Woś Stanisław, 635. Woźniak Lech Jan, 636. Wój-
cik Adam, 637. Wrodarczyk Damian Piotr, 638. Wró-
blewski Andrzej, 639. Wrzeszcz Zbigniew, 640. Wun-
dersee Barbara, 641. Wyrzykowski Bogdan, 642. Wy-
szkowski Krzysztof, 643. Zabłotni Wiesław, 644. Zaczek
Krzysztof, 645. Zagórski Wiesław, 646. Zając Maciej,
647. Zając Tomasz Andrzej, 648. Zakowicz Sławomir,
649. Zaleśny Mirosław, 650. Zalewski Piotr Waldemar,
651. Zalewski Waldemar, 652. Zawadzki Sławomir Woj-
ciech, 653. Ziarno Edmund, 654. Zieliński Henryk, 655.
Zieliński Krzysztof, 656. Zimnicki Jędrzej, 657. Ziński
Bazyli, 658. Złocki Adam, 659. Zwoliński Jan Ryszard,
660. Żelazny Jerzy Eugeniusz, 661. Żelazowski Marek,
662. Żmirek Andrzej, 663. Żurawski Tadeusz, 664. Żurek
Wincenty,
za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego i mienia spo-
łecznego
KRZYŻEM ZASŁUGI ZA DZIELNOŚå
665. Matusiak Jerzy, 666. Skrzypczyk Zbigniew,
667. Ziobro Jan.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

Strona korzysta z plików cookies